Leefstijlmonitor: minder mensen voldoen aan de beweegrichtlijnen

Het aantal Nederlanders dat voldoet aan de beweegrichtlijn is afgenomen. In 2021 voldeed 47% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar of ouder aan de Beweegrichtlijnen, in 2022 was dit 44%. Zo bijkt uit de resultaten van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS in samenwerking met het RIVM. Met name jongeren tussen 12 tot en met 17 jaar voldoen niet aan deze richtlijnen. Daarnaast ziet men dat het aandeel 65-plussers dat een (ernstige) beperking ervaart bij activiteiten die ‘matige inspanning kosten’ met 41% vrij groot is. Juist voor deze groep is zwemmen dan een zeer geschikte sport om te blijven bewegen en toch te kunnen voldoen aan de beweegrichtlijn.

Leefstijlmonitor

In 2022 voldeed 50% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder aan het onderdeel matig of zwaar intensieve inspanning en 81% aan het onderdeel spier- en botversterkende activiteiten. Afgezet tegen de beweegrichtlijnen betekent dit dat 44% van de bevolking hieraan voldoet. Het aandeel is daarmee minder dan in de jaren 2017 t/m 2021 en vergelijkbaar met het niveau van 2016. Tussen 2001 en 2020 is er een licht stijgende trend te zien voor zowel het voldoen aan de matig tot zwaar intensieve activiteiten als spier- en botversterkende activiteiten. Vanaf 2021 is er weer een daling te zien, maar in de Sport Toekomstverkenning wordt geconcludeerd dat Nederlanders in toekomst net zo actief zullen zijn als nu en wellicht iets meer.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Kleine verschillen tussen mannen en vrouwen

Van de Nederlanders van 4 jaar en ouder voldeed in 2022 46% van de mannen en 43% van de vrouwen aan de beweegrichtlijnen . Dit verschil komt voornamelijk doordat mannen vaker voldoen aan het onderdeel matig of zwaar intensieve inspanning dan vrouwen. Tussen 2001 en 2022 zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen klein en wisselen ze elkaar af in wie het vaakst voldoet aan de beweegrichtlijnen. Over het algemeen laten ze beide een licht stijgende trend zien tot 2020. Vanaf 2021 is er een daling te zien in het voldoen aan de beweegrichtlijnen voor zowel mannen als vrouwen. 

Ruim de helft van de Nederlanders sport wekelijks

In 2022 deed 53% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder één keer per week of vaker aan sport. Het percentage wekelijkse sportdeelname voor Nederlanders van 12 jaar en ouder is relatief stabiel over de tijd. Tussen wekelijkse sporters en mensen die niet wekelijks sporten zijn de verschillen in het voldoen aan het onderdeel matig tot zwaar intensief bewegen het grootst. De verschillen in het onderdeel spier- en botversterkende activiteiten zijn kleiner. In de Sport Toekomstverkenning geeft men aan te verwachten dat de sportdeelname door Nederlanders tot 2030 ongeveer gelijk zal blijven. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten.

Lees ook: Het nut van bewegen bij senioren: heel belangrijk

Ervaren beperking bij activiteiten

Binnen de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder ervaart 5% een ernstige beperking vanwege de gezondheid bij activiteiten die ‘matige inspanning kosten’ en 16% is beperkt bij deze activiteiten maar niet ernstig. Per leeftijdsgroep is dit respectievelijk 1% en 5% onder 4 t/m 17 jarigen en 4% en 15% onder 18 t/m 64 jarigen. Bij ouderen (65-plussers) liggen de percentages het hoogst, 11% ervaart een ernstige beperking bij activiteiten die ‘matige inspanning kosten’ en 30% is beperkt bij deze activiteiten maar niet ernstig. Deze percentages zijn vergelijkbaar voor activiteiten die men ‘gewoonlijk doet’.

Beleid

De Leefstijlmonitor (LSM) is een duurzaam instrument waarin gegevens verzameld worden over leefstijl en is bedoeld voor de onderbouwing van beleid op het gebied van leefstijl en gezondheid. Het is een van de belangrijkste bronnen voor het leveren van landelijke kerncijfers over leefstijl aan de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Verschillende partijen die zich richten op leefstijl hebben hun krachten gebundeld in het Consortium van de Leefstijlmonitor.

Kijk hier voor alle resultaten uit de Leefstijlmonitor


advertentie