Klimaatneutraal ondernemen: Natuurlijk! Maar hoe?

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Ook voor zwembaden. De VSG en Stichting Stimular verwachten daarom ook dat het gunstig is voor zwembaden als ze nu al voorsorteren op klimaatneutraal ondernemen. Dat sluit ook aan op de klimaatdoelen van gemeenten en het rijk. Reden dat VSG en Stichting Stimular in mei 2017 zwembadmanagers hebben geënquêteerd over klimaatneutrale bedrijfsvoering. En wat blijkt, klimaatneutraal zit tussen de oren maar wordt nog lang niet altijd vertaald naar de praktijk.

CO2-footprint

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat zwembaden klimaatverandering belangrijk vinden en zich verantwoordelijk voelen om het tegen te gaan. De meesten verwachten in ieder geval over twintig jaar klimaatneutraal te zijn. Maar de meeste zwembaden hebben geen inzicht in hun CO2-footprint en het drastisch terugdringen van broeikasgassen is nog nauwelijks geïntegreerd in de bedrijfsvoering en plannen van zwembaden. In de enquête werd ook gevraagd naar de grootste voordelen en belemmeringen van CO2-reductie voor zwembaden en welke CO2-reducerende maatregelen zwembaden al hebben genomen en zouden willen nemen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.De feiten op een rij

Een paar belangrijke conclusies uit het onderzoek:

  • Iedereen kent het begrip klimaatneutraal: driekwart weet ook dat gemeenten hebben afgesproken dat in 2050 het maatschappelijk vastgoed bijna klimaatneutraal (CO2-uitstoot 95% lager) moet zijn.
  • Slechts een kwart van de deelnemers monitort zijn CO2-uitstoot.
  • Energie-/klimaatafspraken tussen zwembaden en gemeenten gaan meestal over maatregelen. Slechts enkelen hebben kwantitatieve afspraken over de jaarlijkse CO2-uitstoot van het zwembad.
  • De lange terugverdientijd en benodigde investeringen vindt men de belangrijkste belemmeringen om klimaatneutraal te gaan ondernemen. Klimaatneutraal ondernemen zal een grote vlucht nemen als klimaatmaatregelen geld mogen kosten en/of zich sneller terugverdienen.
  • Veel zwembaden zien nog wel (veel) mogelijkheden om energiebesparing te realiseren, maar hebben geen beeld van in hoeverre ze daarmee CO2-neutraal kunnen worden.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar alle resultaten? Download dan de uitkomsten van het onderzoek naar klimaatneutrale zwembaden of neem voor meer informatie contact op met Rick Brounen (beleidsadviseur sport bij VSG: r.brounen@sportengemeenten.nl) Voor een verdere verdieping op het vlak van duurzaamheid kun je ook komen naar de kennisdag ‘Sport en duurzaamheid’ in Apeldoorn.


advertentie

Pomaz