Zwembaden belangrijk bij sportstimulering jeugd

Veel jongeren in de leeftijdsfase van 12 tot 18 jaar stoppen met sporten bij een club, zo blijkt uit het onderzoek ‘Werkzame elementen sportstimulering jongeren’ dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd. Natuurlijk willen we niet dat de animo om te bewegen onder de jeugd afneemt, zeker niet nu blijkt dat het aantal kinderen met overgewicht juist toeneemt. Uit cijfers blijkt dat zowel het aantal kinderen tussen de 12 en 18 jaar met overgewicht als ernstig overgewicht alleen maar is toegenomen de afgelopen jaren. Wat kan een zwembad dan doen om de jeugd meer te laten bewegen?

Lokale samenwerking

De uitval is overigens wel groter onder de groepen die toch al minder aan sport deelnemen. Denk hierbij aan gezinnen met een lage sociaaleconomische status, laag opleidingsniveau en niet-westerse achtergrond. Hierdoor worden bestaande verschillen in sportdeelname en fysieke activiteit groter. Alleen hoe stimuleer je deze, maar natuurlijk ook de andere jeugd, om meer te gaan bewegen? Er bestaan diverse werkzame factoren van succesvolle sportstimulering. Het Mulier Instituut noemt onder meer de lokale samenwerking (zoals bijvoorbeeld met een zwembad…). Aansluiting bij de sportinteresses van verschillende groepen jongeren, is een belangrijke voorwaarde voor succes. En dus is het belangrijk om dit goed af te stemmen met de wensen van de jeugd en te zorgen voor een gevarieerd aanbod.


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Lees ook: Bewegingsonderwijs te duur? Lekker gaan zwemmen!

Schoolzwemmen op de middelbare school

Zeker in een zwembad is er voor jongeren natuurlijk genoeg te doen wat aansluit bij hun beleving. Reden te meer ook om vooral meer aandacht te besteden aan de natte gymles, niet alleen voor scholieren van de lagere school maar ook voor de middelbare school. Waarom niet een gymles inwisselen voor een uurtje bewegen in het water? Samen met scholen kan de animo om weer meer te bewegen, en zeker ook om meer te zwemmen, worden vergroot onder de jeugd. In de strijd tegen obesitas, maar ook om de jeugd weer meer te laten sporten, kunnen zwembaden dan ook een belangrijke rol spelen.

Wil je meer weten? Lees hier de factsheet ‘Werkzame elementen sportstimulering bij jongeren’.


advertentie

Dewi Online