Kleine Beweegsubsidie: help jij ook mee aan een gezonde toekomst?

Kinderen moeten meer bewegen. Om dit te kunnen realiseren moeten vooral ook de ouders worden gestimuleerd, in het beweeggedrag van jonge kinderen spelen zij uiteraard een belangrijke rol. Daarom komt er een kleine stimuleringssubsidie voor professionals die zich richten op het betrekken van ouders van kinderen tot en met 4 jaar. Dus heb jij een leuk idee of je doet al iets en wil je dit misschien wel uitbreiden? Meld je dan aan voor de Kleine Beweegsubsidie en help mee aan een gezonde toekomst voor onze jeugd!

Sportakkoord

De Kleine Beweegsubsidie is een stimuleringssubsidie voor professionals en bedoeld om extra in te zetten op bewegen voor kinderen van nul tot vier jaar. Het is één van de projecten uit de Kleine Beweegagenda, die voortkomt uit het deelakkoord ‘Vaardig in Bewegen’ uit het Sportakkoord. De Kleine Beweegagenda is een initiatief van het Ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. Samen met tientallen partijen gaan zij de komende jaren aan de slag om kennis over bewegen voor nul tot vierjarigen te vergroten en professionals te helpen en te stimuleren meer in te zetten op bewegen voor de allerjongsten. Om zodoende uiteraard te stimuleren dat de jeugd gezond(er) gaat leven, maar zeker ook blijft leven. Onderzoek wijst uit dat kinderen die op jonge leeftijd veel hebben gesport, meer plezier beleven aan bewegen als zij volwassen zijn. En natuurlijk geldt dit ook voor zwemmen. Of misschien beter gezegd: juist voor zwemmen.

Lees ook: Jeugd beweegt steeds slechter: tijd om te zwemmen!

Innovatie

De subsidie is bedoeld voor organisaties waar professionals te maken hebben met ouders van kinderen van nul tot vier jaar. Daarnaast wordt gesteld dat je al actief bent op het vlak van bewustwording, motivatie of gedragsverandering bij ouders van kinderen van nul tot vier jaar met betrekking tot beweegstimulering. Maar dat lijkt mij zeker geen probleem. Een ander belangrijk criterium is innovativiteit. Uiteraard wordt ook gekeken naar uitvoerbaarheid, onderbouwing en verwachte resultaat. In totaal ontvangen 30 lokale organisaties een subsidie van maximaal € 1.500,00. Daarbij wordt ook gevraagd om een eigen inzet van tijd of financiële middelen en de activiteit moet uiterlijk augustus 2020 zijn afgerond.

Meedoen?

Wil jij meedoen? Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 februari 2020. De termijn sluit zodra er 75 aanvragen binnen zijn, of als dat aantal niet gehaald wordt, op 29 februari 2020. Als je er op tijd bij wil zijn, is het dus goed om nu al je aanvraag voor te bereiden en het één en ander in kaart te brengen. Vraag dus je collega’s, de ouders van kinderen op zwemles, de ouders van baby- en peuterzwemmen om inspirerende ideeën. Of natuurlijk naar hun ervaringen met de activiteiten die je al doet. Met misschien eventueel wat aanpassingen kunnen dit ook interessante ideeën zijn voor een aanvraag. En misschien wil je nog andere partijen betrekken? Kijk hier voor de voorwaarden. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij het Kenniscentrum Sport.
RBI Corrosion