Reactie Nationaal Platform Zwembaden | NRZ op ontuchtzaak zwemschooleigenaar

Sinds maandag 15 juni 2009 komt er informatie naar buiten over de ontuchtzaak rond de zwemschooleigenaar uit ‘s-Hertogenbosch. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het branche-instituut voor de zwembadbranche in Nederland, is zeer geschokt door dit incident.
Zwemles is verankerd in onze cultuur. Vrijwel ieder kind gaat vanaf jonge leeftijd op zwemles en het zwemdiploma is het eerste diploma in het leven van een kind. Bij het beroep van zwemonderwijzer zijn het bieden van veiligheid en het geven van vertrouwen van essentieel belang. Dit vertrouwen mag op geen enkele wijze worden geschonden.
Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ pleit ervoor om ouders de mogelijkheid te bieden de zwemles te kunnen volgen. Zo kunnen zij de vorderingen van hun kinderen zien, voelt het kind zich veiliger en, in het kader van dit incident, kunnen ouders zien hoe er met hun kinderen wordt omgegaan.
Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ start intern een discussie om te kijken hoe dit soort incidenten in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. We onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot bijvoorbeeld een protocol, gedragscode of verklaring omtrent gedrag. Deze opties worden de komende periode goed onderzocht, waarbij gekeken wordt naar bestaande procedures in bijvoorbeeld het onderwijs. Dit draagt bij aan het vertrouwen van ouders in het zwemonderwijs en wij zullen er alles aan doen om dat vertrouwen te versterken.

Namens bestuur en directie van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ,

Mervyn Stegers
Voorzitter

Kijk voor meer informatie op www.npz-nrz.nl

(Bron: Nationaal Platform Zwembaden | NRZ)
RBI Corrosion