Individueel sporten steeds populairder: kansen voor de zwembranche

Individualisering van de maatschappij. We horen het steeds vaker. We zijn kennelijk minder met elkaar en meer met onszelf bezig. Betekent dit ook dat we vaker alleen sporten? Uit onderzoek van het Mulier Instituut ‘Zonder anderen sporten en bewegen neemt toe’ blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Wat we zien is een verschuiving naar meer alleen sporten en bewegen. Het aantal sporters dat alleen sport, is de laatste jaren toegenomen. Wat betekent dat voor de zwembranche?

Gezondheid

Deze ontwikkeling naar meer alleen sporten en bewegen spoort met de sterke groei van fitness en duursporten in de afgelopen jaren. Denk aan wielrennen en hardlopen, maar banenzwemmen is hiervoor natuurljk ook een hele geschikte sport. Uit onderzoek blijkt dat deze typen sport meer dan de helft van de tijd alleen worden beoefend. Het zijn ook typen sport die bij uitstek om gezondheidsredenen worden beoefend en als voordeel hebben dat de sporter zelf een geschikt sportmoment kan kiezen en het eigen tempo en niveau kan bepalen. Alleen sporten sluit daarmee goed aan bij de behoefte van veel mensen aan meer flexibiliteit in de tijdbesteding, om zo de drukte in de eigen agenda beter te kunnen organiseren.

Ouderen

Ouderen lijken wat vaker alleen te sporten en bewegen dan jongere volwassenen. Mannen verschillen nauwelijks van vrouwen in de tijd dat zij alleen sporten, wel wandelen en/of fietsen zij vaker alleen dan vrouwen. Alleenstaanden sporten vaker alleen dan mensen die samenwonen. Om alleen sporten en recreatief wandelen en/of fietsen in perspectief te plaatsen, is het goed om te kijken in welke mate andere activiteiten alleen worden beoefend. Besteden we onze tijd sowieso liever alleen? Als het je kijkt naar uitjes, horecabezoek en het bezoek van een bioscoop of theater, dan gaat vrijwel niemand alleen. Televisie kijken is wel vergelijkbaar met sporten en dat doet 37% alleen. Hoewel hier wel meer meespeelt of iemand alleen woont of samen.

Lees ook: Individualisering van de sport? Zo houd je banenzwemmen leuk!

Alleen én samen

Redenen om alleen te sporten en te bewegen kunnen per moment verschillen en ook per activiteit. Dit betekent dat sporters en bewegers soms liever alleen actief zijn en op een ander momenten wel graag met anderen sporten. Als we de beschikbare gegevens (voor sport) combineren, dan zien we dat ongeveer een vijfde van de sporters uitsluitend alleen sport. Hiertegenover staat een derde die uitsluitend samen met anderen een sport beoefent. Een kwart sport zowel alleen als samen en/of via een abonnement. Nog eens 13 procent sport uitsluitend via een abonnement. Van deze groep is het alleen niet helemaal duidelijk of zij samen of alleen sporten.

Kansen

Moeten we ons nu zorgen gaan maken? Ik denk niet echt. Dit onderzoek biedt ook weer nieuwe kansen. Deze veranderingen aan de vraagzijde van de sportmarkt betekent dat we moeten kijken naar aanpassingen aan de aanbodzijde. Meer ruimte voor het individueel sporten, meer persoonlijke begeleiding, banenzwemmen meer onder de aandacht brengen, richten op evenementzwemmers, meer gebruik maken van techniek om de individuele sporter te stimuleren. Het zwembad is eigenlijk bij uitstek een geschikte plek voor individuele sporters. Maar ook sporters die nog wel liever in een groep sporten, kunnen heel goed terecht bij het zwembad. Voor ieder wat wils: wat een luxe!

Kijk voor meer informatie op de factsheet Zonder anderen sporten en bewegen neemt toe van Mulier Instituut