Functional AquaFitness? Ik zeg: JA!

Het American College of Sports Medicine (ACSM) definieert functionele fitness als ‘het gebruiken van krachttraining om balans, coördinatie, kracht, weerstand en uithoudingsvermogen te verbeteren, om vervolgens het menselijk vermogen te versterken voor de activiteiten in het dagelijkse leven’. Volgens ACSM’s Health & Fitness Journal staat deze trend nu op de 10e plaats, waar HITT nog steeds de lijst aanvoert. Laten we deze termen eens nader bekijken.

Krachttraining (‘strength-training’)
Bij bewegen in water is er continue kracht nodig om de weerstand te overbruggen. Deze staat evenwijdig met de factor snelheid. Wil je dus nog meer kracht, dan moet je sneller bewegen!

Balans
Waar kan je beter je balans oefenen dan in het water? De 3 grootste voordelen:

 1. Waar de ene het water als een zware weerstand ervaart, ervaren ook veel deelnemers met problemen in (loop-)balans dat juist niet. Het water zorgt er dus voor dat je beter kan staan en prettiger kan lopen.
 2. Als je dan toch een keer valt, is het in elk geval minder pijnlijk.
 3. Door de turbulentie en stroming van water, is er sprake van dynamisch evenwicht dat gemakkelijk kan worden getraind: je spieren moeten nog meer aanspannen, de kinetische beweegketen wordt extra geprikkeld en er is een (door onderzoek aangetoonde) transfer naar het land. Trainen in water betekent dus ook beter worden op het droge.
 4. Coördinatie
  Zowel de grove als fijne motoriek wordt door het water gestimuleerd. Er wordt ook wel eens over ‘een veranderde neurofeedback’ gesproken. Het zenuwstelsel wordt op een andere manier geprikkeld. Door oefeningen aan te bieden op motoriek (en bijvoorbeeld het werken met dubbel­taken) kan er dus een nog betere (en snellere) vooruitgang worden geboekt.

  Lees ook: High Energy, H2O is killing me!

  Kracht (‘power’ versus ‘force’)
  In het Engels wordt er gesproken over een verschil in ‘Power’ en ‘Force’… Power wordt uitgedrukt in watt (joules per seconde) en Force in aantal eenheden newton. Spierkracht is nodig om een bepaalde kracht te overbruggen, met een bepaalde snelheid. Kracht is de massa vermenigvuldigt met de versnelling die nodig is (Force) of de arbeid die nodig is (spierkracht) in een bepaalde tijd, tegen die kracht in. (‘Strength’, ‘power’ en ‘force’ worden bij ons allemaal vertaald als ‘kracht’, maar in het water zie je wel degelijk een verschil)

  Weerstand
  Water biedt weerstand. De dichtheid van water is nu eenmaal groter dan die van lucht. Naarmate we sneller bewegen in water (met meer kracht), is de weerstand groter. Daarnaast is er ook nog wrijvingsweerstand (afhankelijk van het lichaamsoppervlak: hoe ‘gladder hoe beter’ en ‘met kleding aan is er meer wrijving’) en een frontale weerstand (de ligging in water). En er is nog de oppervlakte-weerstand: die zit op de waterlijn. De watermoleculen trekken zich daar nog sterker aan. Dit voel je als je plat op je buik valt bij een duik…

  Uithoudingsvermogen
  Wat je lang kan volhouden, wordt uithoudingsvermogen genoemd. Dat kan met een bepaalde snelheid of tegen een bepaalde kracht. Hoe sneller je moe wordt, hoe minder goed je uithoudingsvermogen is. Maar wie een heel goed uithoudingsvermogen heeft om lang te zwemmen, kan een slecht uithoudingsvermogen hebben bij fietsen. Het hebben van conditie is sowieso ook iets anders: dat is bijvoorbeeld het herstellen van een training. Een lage rust-hartslag is daarvoor een goeie graadmeter. Een goeie conditie kan dus ook gepaard gaan met een slecht(er) uithoudingsvermogen… en is dus afhankelijk van de soort training.

  De ADL-training
  ADL: de Activiteiten uit het Dagelijks Leven. Denk aan reiken, roteren, zitten, staan, buigen, tillen. Als we deze trainen, worden ze ook goed onderhouden. Als we die dus in onze lessen toepassen, weten we niet alleen wat te doen, maar ook waarom.

  De vraag is nu aan jullie: welk van deze factoren doen we het meest in onze lessen aquafitness? Wisselen we ze af? Komen ze in elke les allemaal voor? Zijn er factoren die je helemaal niet doet of waar je graag tips bij wil? Laat het mij vooral weten.

  De blog is geschreven door Katrien Lemahieu en verscheen eerder in ZwembadBranche
  Splash Software