15 oktober ZwembadBranche Dag

FNV Recreatie: Krappe meerderheid leden achter nieuwe cao

De 30.000 werknemers in bungalowparken, campings en zwembaden hebben, als het aan FNV Recreatie ligt, vanaf 1 juli 2009 een nieuwe cao. FNV Recreatie is voornemens het voorstel voor een nieuwe cao recreatie te ondertekenen. Dat heeft de vakbond besloten na een ledenraadpleging. Deze nieuwe cao, die een looptijd heeft van één jaar, bevat een loonsverhoging van 0,75%. Daarnaast nemen de werkgevers 1,5% van de 3% pensioenpremieverhoging voor hun rekening.
Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Recreatie: “Naast loon- en pensioenafspraken zijn er ook concrete afspraken gemaakt over scholings- en arbeidsmarktactiviteiten. Gezien de economische omstandigheden en vooruitzichten zijn wij tevreden met het behaalde resultaat.”
Het ondertekenen van de nieuwe cao recreatie is niet voor alle leden van FNV Recreatie vanzelfsprekend. Slechts een krappe meerderheid (60%) van de leden staat achter het onderhandelingsresultaat voor deze éénjarige cao recreatie dat werkgeversorganisaties RECRON en de vakbonden begin juli bereikten.
Het personeel in de recreatiesector bestaat voor 60% uit vrouwen en ruim 30% is jonger dan 24 jaar.

De belangrijkste onderhandelingsresultaten:


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.  • De cao heeft een looptijd van 1 jaar en geldt voor de 30.000 werknemers in de recreatie (bungalowparken, campings en zwembaden);
  • Per 1 oktober 2009 worden de schaalbedragen en de feitelijk uitbetaalde salarissen verhoogd met 0,75%;
  • Over het gedeelte van je loon waarover je pensioenpremie betaalt nemen de werkgevers 1,5% van de 3% pensioenpremieverhoging voor hun rekening;
  • Er komen 300 extra leerwerkplaatsen (BBL-trajecten);
  • Schoolverlaters: De vakbonden zullen een plan van aanpak opstellen om ervoor te zorgen dat schoolverlaters (die langer dan drie maanden werkloos thuiszitten) kennis kunnen maken met de branche. Werkgevers zullen worden gestimuleerd om zo veel mogelijk schoolverlaters een stageplaats aan te bieden. De werkgevers zullen zich inspannen om de BOL-leerling die zijn diploma heeft behaald een contract voor minimaal 6 maanden aan te bieden;
  • De mogelijkheid van regionale arbeidspools wordt bezien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiliteitscentra van een werkbedrijf;
  • RECRON zal 100.000 euro inzetten voor scholings- en arbeidsmarktactiviteiten.

(Bron: FNV Recreatie)


advertentie

Hellebrekers