Gratis zonne-energie verwarmt buitenbad Vledder


Door de alsmaar stijgende energieprijzen staan veel gemeenten voor de keus: is het financieel haalbaar om het buitenbad te blijven verwarmen, of is men door de hoge kosten genoodzaakt om het bad te sluiten – met alle nadelige gevolgen voor de waterminnende inwoners?
De gemeente Westerveld heeft besloten om te investeren in duurzame energie en het Bosbad Vledder te verwarmen via zonnecollectoren. Hiervoor heeft Hollander Techniek zogenaamde vacuümbuiscollectoren geïnstalleerd die werken volgens het principe van warmtepijpen. De glazen vacuümbuizen zijn op een onderlinge afstand van 78 mm geplaatst zodat ze elkaar nauwelijks overschaduwen en optimaal profiteren van de ingestraalde zonnewarmte. Op een beperkt oppervlak wordt daardoor een enorme capaciteit aan zonneboilerwarmte opgewekt.

Het water uit het bad wordt continu naar een zandfilter gepompt om de waterkwaliteit op peil te houden. Vanuit de zandfilter wordt het water via de warmtewisselaar door de vacuümbuizen gepompt. Het water wordt hier opgewarmd en afhankelijk van het zonvermogen op die dag opgewarmd tot maximaal 28 °C. Dit verwarmde water wordt vervolgens teruggepompt naar het bad. Beneden een badwatertemperatuur van 22 °C of wanneer de collectoren geen warmte geven, worden de al aanwezige verwarmingsketels automatisch ingeschakeld. Vanuit de geïnstalleerde software is het hele proces inzichtelijk en bestuurbaar gemaakt. De software is op locatie via een computer in de technische ruimte te monitoren. De sensoren, die op verschillende plekken in het proces zijn geïnstalleerd, geven de noodzakelijke signalen om het water op de juiste temperatuur te houden en waar nodig bij te sturen. Op basis van deze signalen worden de bestaande verwarmingsketels al dan niet bijgeschakeld.
Het buitenzwembad bevat circa 900.000 liter water dat tot nu toe via zeven verwarmingsketels van elk 52 kW werd verwarmd. In 2007 is er 26.226 m3 gas verbruikt. De geïnstalleerde zonnecollectoren zullen circa 60% van de energiebehoefte kunnen dekken en dat levert bovendien een vermindering van de CO2-uitstoot van 29.000 kg op jaarbasis op. Op zonnige dagen wordt het water in het collectorsysteem zeer warm. Het badwater hoeft dan niet meer opgewarmd te worden. Het systeem is echter zodanig opgezet dat uitbreiden in de toekomst eenvoudig is. De geproduceerde warmte kan in de winter worden gebruikt voor het verwarmen van de technische ruimte of via warmtewisselaars in de bodem worden opgeslagen. Ook kunnen gemeenten de overtollige warmte doorverkopen, bijvoorbeeld als er zich een recreatiecentrum of sporthal in de omgeving bevindt. Ook op dat gebied kan er creatief met de opgewekte warmte worden omgesprongen. Bij dit gerealiseerde project wordt de investering binnen 7,5 jaar terugverdiend, is de CO2-uitstoot blijvend aanzienlijk verminderd en is daarna een besparing van €10.000 op jaarbasis haalbaar met de huidige gasafname en gasprijs.

Meer informatie: www.hollandertechniek.nl