Campagne wijst op belang ouderlijk toezicht

‘Steeds meer kinderen kunnen niet goed zwemmen.’ Zo opende recent verschillende landelijke dagbladen. Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer kinderen niet voldoende zwemvaardig zijn en daardoor meer kans lopen om te verdrinken. Vanaf de jaren negentig daalde het aantal verdrinkingen met dodelijke afloop, maar de laatste jaren is het stabiel. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Bij jonge kinderen is verdrinking zelfs de belangrijkste doodsoorzaak.

Jaarlijks overlijden er gemiddeld 14 kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar door een verdrinkingsongeval. Daarnaast worden ongeveer 90 kinderen van 0 tot en met 12 jaar opgenomen in een ziekenhuis en vinden er 100 à 150 SEH behandelingen (spoed eisende hulp) plaats. Ook na een aanvankelijk hoopvolle en geslaagde reanimatie overlijden kinderen in het ziekenhuis aan de ernstige gevolgen van langdurig zuurstoftekort, long- of hersenbeschadiging en ernstige afkoeling. Het voorkomen van verdrinkingen verdient daarom een hoge prioriteit in ons waterland. Een bewijs temeer dat zwemvaardigheid van groot belang is voor de veiligheid van kinderen. Gevaren zonder én met diploma Maar ook het toezicht speelt een grote rol bij het voorkomen van verdrinking. Tezamen met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en Reddingsbrigade Nederland heeft Consument en Veiligheid daarom een voorlichtingsactie opgezet om ouders te wijzen op de gevaren bij onvoldoende toezicht. De campagne benadrukt dat kinderen in de buurt van water meer gevaar lopen dan ouders vaak zelf vermoeden. Nog te vaak denken ouders dat zij voldoende zicht hebben op de situatie, terwijl de gevaren niet worden gezien. Daarnaast vergeten ouders vaak dat ook kinderen met zwemdiploma’s onder toezicht moeten blijven. Kinderen missen immers nog het inschattingsvermogen, de ervaring en kracht om met plotselinge situaties veilig om te gaan. Vooral bij stroming, koud water en plotseling dieper wordend water.

Campagne materiaal
Elk moment van onoplettendheid of elke afleiding bij zwemwater vormt daarmee dus een potentieel gevaar. Ogenschijnlijk onschuldige activiteiten als even iets lezen, naar het toilet gaan of een drankje halen, zorgen ervoor dat het toezicht op het kind tijdelijk verslapt waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. De campagne wijst daarom nadrukkelijk op het belang van toezicht, zowel bij kinderen zonder als met diploma’s. Stichting Consument en Veiligheid en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ stellen posters beschikbaar aan zwembaden voor bijvoorbeeld de horecagelegenheid en de toiletten. Met teksten als: ‘Naar het toilet gaan is gevaarlijk voor uw kind’ en ‘Een drankje halen is gevaarlijk voor uw kind’ wijst men op het gevaar van deze activiteiten. Ook kunnen zwembaden gebruikmaken van banners op hun website om ouders door te verwijzen naar www.veiligheid.nl, waar alle informatie omtrent de campagne is te bekijken.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Behalve in zwembaden, wordt ook op andere plaatsen actief uiting gegeven aan de campagne. Zo worden er boekenleggers uitgedeeld op het strand en is er een online campagne. Daarnaast zorgen lokale professionals zoals thuiszorgorganisaties en GGD voor voorlichting over de ontwikkelingsfasen van het kind in relatie tot preventie van verdrinking en EHBO. Ouders van allochtone afkomst worden voorgelicht via geëigende kanalen als buurthuizen en vrouwencentra.

Lees het hele artikel in ZwembadBranche nr.29


advertentie

Splash Software