Minister Bruins: bewegingsonderwijs is net zo belangrijk als taal en rekenen….

Onlangs vond in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg ‘Sport en Bewegen’ van het ministerie van VWS plaats. Hierbij wordt onder meer de Voortgangsbrief Sport besproken die minister Bruins van VWS vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een van de onderwerpen die wordt aangehaald in de brief is de ‘1-meting bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs’ dat is opgesteld door het Mulier Instituut. ‘Voor alle basisschoolkinderen, inclusief de kleuters, drie lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde leerkracht’ dat was het streven van Rutte-II. Nu Rutte-3 is aangetreden is het natuurlijk interessant om te weten of dat gelukt is.

Lesuren

Het antwoord op deze vraag is heel simpel en tegelijkertijd teleurstellend: nee… De gemiddelde ingeroosterde lestijd per week voor bewegingsonderwijs in schooljaar 2016/2017 is 113 minuten voor groep 1-2 en daarmee ten opzichte van 2012/2013 afgenomen met 8 minuten. Voor de groepen 3 t/m 8 is de wekelijkse lestijd gemiddeld 89 minuten en dat is nagenoeg ongewijzigd. Wat betreft aantal lessen zijn geen er verschillen gevonden ten opzichte van het schooljaar 2012/2013. Vier op de tien scholen bieden groep 1-2 drie tot vijf lessen bewegingsonderwijs aan (43%). In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen op drie kwart van de scholen twee lessen bewegingsonderwijs per week (74%). Scholen geven aan dat vooral een te vol lesrooster het lastig maakt om de plannen en/of ambities voor bewegingsonderwijs te kunnen realiseren (78%). Jammer want zo blijkt dat bewegingsonderwijs toch nog wordt gezien als een extraatje en nog steeds niet als een onderdeel van het curriculum, net als taal en rekenen.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Lees ook: Dit is waarom je al heel jong moet beginnen met zwemmen. Spoiler: het is ook goed voor de leerprestaties.

Vakleerkracht

De drie lesuren per week worden dus in veel gevallen niet gehaald, de tijd die wordt besteed aan bewegingsonderwijs is gedaald of gelijk gebleven. Maar hoe staat het met het voornemen om bewegingsonderwijs te laten geven door een vakleerkracht? Op ruim drie kwart van de basisscholen wordt het bewegingsonderwijs in groep 1-2 alleen door groepsleerkrachten verzorgd (77%), in de groepen 3 t/m 8 is dit het geval op 40 procent van de basisscholen. Voor de groepen 3 t/m 8 is dit percentage iets afgenomen in vergelijking met 2013 (46%). Op 27 procent van de basisscholen wordt het bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8 alleen door een vakleerkracht verzorgd. Deze inzet van alleen vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs is in alle regio’s ten opzichte van 2012/2013 gestegen en is het duidelijkst zichtbaar in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (plus randgemeenten, van 79% naar 92%).

Bijhouden zwemvaardigheid

Het stimuleren van bewegingsonderwijs is natuurlijk ook een mooie stimulans voor schoolzwemmen. Nu blijkt uit dezelfde meting van het Mulier Instituut dat drie op de tien scholen schoolzwemmen op het programma hebben staan, of deelnemen aan het schoolzwemprogramma van de gemeente (31%). Dit cijfer ligt wel aanzienlijk hoger in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (plus randgemeenten, 75%). Natuurlijk zou het fijn zijn als veel meer scholen schoolzwemmen gaan invoeren. Groot voordeel is dat je dan ook gelijk bent voorzien van een vakleerkracht, de zwemonderwijzer, en deze dus niet speciaal hoeft aan te stellen. Daarnaast is het niet alleen goed om zo ervoor te zorgen dat iedereen groep 8 verlaat met een zwemdiploma, ook houden de kinderen met diploma hun vaardigheden zo beter bij. Een belangrijk punt dat NL Zwemveilig in hun bijdrage aan het wetgevingsoverleg van vandaag onder meer aandacht aan schenkt. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat alle kinderen een gymles in het water natuurlijk geweldig vinden. Ook nog eens succes verzekerd: minister Bruins, wat wilt u nog meer aan het begin van uw politieke loopbaan als minister?


advertentie

Splash Software