Alternatieven voor verdwijnen zwemonderwijs

Het schoolzwemmen in Eindhoven wordt per 1 augustus dit jaar beëindigd. Om de zwemvaardigheid van en sportieve activiteiten voor kinderen toch te blijven stimuleren en bevorderen, sluiten de schoolbesturen en de gemeente Eindhoven een samenwerkingconvenant. Dit staat in een voorstel van B&W aan de gemeenteraad. Het afschaffen van het schoolzwemmen in Eindhoven is onderdeel van het pakket bezuinigingsmaatregelen uit ‘Eindhoven, samen werkend aan morgen’.

In eerste instantie was het de bedoeling dat het schoolzwemmen per 2012 gefaseerd zou worden beëindigd. De schoolbesturen hebben echter gevraagd om vervroegde afschaffing. Dat geeft de scholen extra mogelijkheden voor een alternatieve invulling van hun lessen en voorkomt een nieuwe aanbestedingsprocedure van het vervoer naar en van de zwembaden.

Nu het schoolzwemmen door gemeenten in toenemende mate verdwijnt, komt de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) met het project Waterdicht. Doelstelling hiervan is de zwemvaardigheid van de kinderen van de basisscholen te bevorderen. In Eindhoven werken basisscholen, zwembaden en Sportformule samen in dit project. Ouders van deze kinderen worden gericht benaderd met een aanbod voor zwemlessen. Gezinnen met een minimuminkomen kunnen hiervoor een beroep doen op bepaalde minimaregelingen.

Het afschaffen van het schoolzwemmen treft met name het directe personeel van de zwembaden. De bezuiniging gaat ten koste van 9 fte over beide zwembaden (de Tongelreep en het ir. Ottenbad).
VConsyst