15 oktober ZwembadBranche Dag

Andere exploitatie en beheer van De Swaneburg

De gemeente Coevorden en de gemeente Emmen gaan samenwerken wat betreft de exploitatie en beheer van sportcomplex De Swaneburg in Coevorden. De gemeente Coevorden blijft eigenaar van het gebouw en houdt zeggenschap over openingstijden, de tarieven en het onderhoud. De contracten hiervoor worden op woensdag 27 april om 14.00 uur in De Swaneburg getekend.

Dit gebeurt door de wethouders Geert Roeles (gemeente Coevorden) en Bouke Arends (gemeente Emmen) en door Fons van Beers (bestuurslid van de Tijdelijke Stichting Exploitatie Zwem- en Sportaccommodaties).

De gemeente Coevorden heeft in 2008 een huur- en exploitatieovereenkomst afgesloten met de Tijdelijke Stichting Exploitatie Zwem- en Sportaccommodaties. Deze stichting huurt vanaf 27 april 2011 het management vanuit de gemeente Emmen in. De gemeente Coevorden heeft voor het beheer en exploitatie van sportcomplex De Swaneburg samenwerking gezocht met de gemeente Emmen omdat Emmen ervaring heeft met het beheer en exploitatie van diverse complexen, zoals Zwem- en golfslagbad Aquarena. Op dit moment vallen alle personeelsleden onder de Tijdelijke Stichting. Er ligt een besluit ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten over de oprichting van stichting De Swaneburg. Zodra deze definitieve stichting is opgericht, komen de medewerkers in dienst van deze stichting.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.In april 2008 is de exploitatie en het beheer van De Swaneburg, vanwege de beëindiging van de relatie met ZIB Coevorden bv, tijdelijk overgenomen door de Tijdelijke Stichting Exploitatie Zwem- en Sportaccommodaties onder de vlag van Drijver en Partners. De stichting heeft als belangrijkste opdracht meegekregen om het complex weer positief onder de aandacht van de bevolking te brengen en om het complex veilig en verantwoord te kunnen gebruiken. Inmiddels voldoet het complex aan de eisen en zijn in het beheer en de exploitatie belangrijke en grote stappen gezet.

(Emmen.nu)


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier