Jeugdmonitor: aantal kinderen is afgenomen en de ouder wordt later ouder

Het aantal kinderen is het afgelopen decennium afgenomen, zo blijkt uit het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor dat het CBS heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit kwam onder meer door de economische crisis, de verwachting is dan ook dat het de komende jaren weer zal toenemen. Maar die stijging zet maar licht door. Hoe kan dat en wat betekent het voor de kinderen die wij graag zien op babyzwemmen, zwemles of tijdens het vrijzwemmen?

Oudere ouders

De afgelopen 10 jaar lag het gemiddeld kindertal lager dan daarvoor. Belangrijke reden hiervoor is vooral de economische crisis van 2008 tot 2015. Nu de economische crisis voorbij is worden er weer meer kinderen worden geboren, maar dit gaat wel langzamer dan verwacht. In 2016 kregen vrouwen gemiddeld 1,66 kind, zo’n 10 jaar geleden was dat gemiddeld 1,77. Hoe dat kan? Uit de monitor blijkt dat een van de redenen is dat vrouwen later moeder worden doordat ze er tegenwoordig wat langer over doen om zich te settelen. Ze volgen onder meer langer onderwijs, doen er langer over om een vaste baan te vinden (flexibilisering van de arbeidsmarkt) en gaan op latere leeftijd samenwonen en/of trouwen. Vooral twintigers krijgen nu minder vaak een kind, meer kinderen worden geboren bij een 35-plusmoeder. De gemiddelde leeftijd van een moeder is 31,2 jaar, vaders zijn gemiddeld 34,1 jaar oud. Wel zie je steeds meer ‘oudere’ vaders, in 2016 werden er bijna 2,5 duizend baby’s geboren bij een vijftigplusvader.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Sporten tijdens de zwangerschap? Zwemmen natuurlijk!

Kinderaantal per leeftijd

  • Kinderen 0 tot 4 jaar
    Tussen 2007 en 2017 is het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar afgenomen met 70 duizend tot net onder de 700 duizend. Dit hangt vooral samen met de afname van het aantal geboorten: dat daalde van 207 duizend in 2000 tot 173 duizend in 2016.
  • Kinderen 4 tot 12 jaar.
    De afgelopen tien jaar nam het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) met 108 duizend af tot net onder de 1,5 miljoen. Tot 2025 zal het aantal 4- tot 12-jarigen naar verwachting blijven afnemen. In de jaren daarna zal het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd weer toenemen.
  • Kinderen 12 tot 18 jaar
    Begin 2017 telde ons land 1,2 miljoen kinderen van 12 tot 18 jaar. Dat zijn er 20 duizend meer dan tien jaar geleden. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal afnemen, tot net onder de 1,1 miljoen rond 2030.


Bron: Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor


advertentie

XS2 voor Zwembaden