Zwemmen populaire sport bij mensen met een beperking

Zwemmen is de grootste sport voor kinderen met een beperking, daarna komt veldvoetbal en fitness. Voor volwassenen komt zwemmen op de derde plek na fitness en wandelen. Zo blijkt uit een behoeftenonderzoek van het Mulier Instituut op verzoek van het Fonds Gehandicaptensport. De twee grootste voordelen om überhaupt te sporten zijn een verbeterde conditie en meer sociaal contact. Ouders noemen daarnaast ook plezier en zelfvertrouwen als voordelen voor hun kind. Verder geven veel volwassenen met een motorische beperking en een mobiliteitshulpmiddel aan dat sporten hen helpt om te gaan met hulpmiddelen en het gevoel geeft onderdeel te zijn van de maatschappij.

Sportaanbieder

Zo’n 52% van de mensen met een lichamelijke beperking geeft aan thuis al te sporten of dit voornemens te zijn. De mogelijkheid om thuis te sporten is populairder bij volwassenen met een motorische beperking dan bij volwassenen met een visuele of auditieve beperking. Ook is thuis sporten populairder bij niet-sporters dan bij mensen die al sporten. Maar er zijn ook nadelen. Voor de volwassenen met een lichamelijke beperking die thuis (willen) sporten, is gebrek aan motivatie om het vol te houden de grootste belemmering. Een kwart van de volwassenen met een lichamelijke beperking die niet thuis willen sporten zegt dat thuis sporten niet gezellig is. Daarnaast ervaren mensen met een lichamelijke beperking van 18-64 jaar oud vaker belemmeringen bij het thuissporten dan mensen van 65 jaar ouder. Het bewegen bij een sportaanbieder zoals het zwembad heeft dus zeker voordelen voor mensen met een beperking.

Lees ook: Hoe kun je mensen met een fysieke beperking helpen?

Belemmeringen

De beperking zorgt voor één of meerdere belemmeringen. De meerderheid van volwassenen en kinderen met een lichamelijke beperking ervaart bij sporten en bewegen tenminste één belemmering. Vooral volwassenen met een motorische beperking die een mobiliteitshulpmiddel gebruiken ervaren vaak belemmeringen. De grootste belemmeringen voor volwassenen met een lichamelijke beperking zijn pijn bij sportieve activiteiten, het feit dat de beperking het sporten niet toelaat en vermoeidheid/gebrek aan energie. Bij kinderen met een lichamelijke beperking zijn het vermoeidheid/gebrek aan energie, ertegen op zien om iets nieuws te proberen en de jeugd vindt de activiteiten vaak (te) prestatiegericht. Van weinig invloed is het geld, gebrek aan financiële middelen wordt door slechts een kleine groep van de volwassenen en kinderen met een lichamelijke beperking ervaren. Driekwart van de volwassenen met een lichamelijke beperking gebruikt een hulpmiddel en zeven op de tien kinderen met een lichamelijke beperking.

Onderzoek

Het behoeftenonderzoek onder mensen met een beperking is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van het Fonds Gehandicaptensport. Met behulp van een grootschalig internet panel zijn 869 volwassenen met een lichamelijke beperking en 200 ouders van kinderen met een lichamelijke beperking bevraagd over hun belemmeringen bij sporten en bewegen en behoeften bij het vinden van oplossingen hiervoor. Voor de peiling zijn specifiek personen met een lichamelijke (motorische, visuele of auditieve) beperking die met of zonder hulpmiddel bewegen uitgenodigd.

Lees voor meer resultaten het onderzoek ‘Behoeftenonderzoek mensen met een beperking’

Het beheersen van de juiste zwemwaterkwaliteit