Op zoek naar die ene leverancier?

Hoe kun je mensen met een fysieke beperking helpen?

Hoe kun je mensen met een fysieke beperking helpen?

Sport en bewegen is voor mensen met een fysieke beperking niet vanzelfsprekend. Soms is het lastiger of zijn er aanpassingen nodig zodat beweegactiviteiten beter aansluiten bij hun mogelijkheden. Daarom zijn de Beweegrichtlijnen voor mensen met een fysieke beperking net iets anders dan de algemeen geldende beweegrichtlijnen.

Mensen met een beperking bewegen minder

In 2017 voldeed 46% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. Voor mensen met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) ligt dat een stuk lager, namelijk 28%. Mensen met een visuele beperking voldoen vaker aan de beweegrichtlijnen (26%) dan mensen met een auditieve (22%) of motorische beperking (12%). De beweegrichtlijnen gaan over de hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor een goede gezondheid. De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is als volgt: Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen en doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

Lees ook: Praktische tips voor bewegen met een beperking

Beweegrichtlijnen voor mensen met een fysieke beperking

Voor mensen met een fysieke beperking gelden in principe de algemene beweegrichtlijnen. Soms zijn aanpassingen nodig, zodat beweegactiviteiten beter aansluiten bij hun mogelijkheden. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft in 2018 twee expertmeetings gehouden om de beweegrichtlijnen te duiden voor mensen met een fysieke en een verstandelijke beperking. Bewegingsexperts uit de revalidatiesector en ervaringsdeskundigen hebben input geleverd. Voor mensen met een fysieke beperking geldt, nog meer dan voor anderen, dat elke vorm van bewegen telt en een positief effect heeft. Belangrijk is dat zij zelf de manier van bewegen kiezen die binnen hun eigen grenzen past. En dat ze bewegen een vast onderdeel van hun dagelijks leven maken.

Hoe kun je als professional mensen met een fysieke beperking helpen?

  1. Organiseer gezamenlijke sportactiviteiten voor mensen met en mensen zonder beperkingen. Dit vergroot de zichtbaarheid en acceptatie van mensen met beperkingen en leidt tot meer onderlinge behulpzaamheid.
  2. Gebruik de ervaringsdeskundigheid van mensen met beperkingen die sporten en/of recreatief bewegen bij het verbeteren van de toegankelijkheid van sportlocaties en bij het aanpassen van bestaande sportvormen. Benodigde aanpassingen zijn lang niet altijd ingrijpend.
  3. Gebruik de ervaringsdeskundigheid van mensen met beperkingen die sporten en/of recreatief bewegen bij het verder ontwikkelen van bestaande websites met informatie over aangepast sporten.
  4. Overleg met mensen met beperkingen op welke manier zij door begeleiders en medesporters graag willen worden benaderd, en op welke manier zij geholpen willen worden.
  5. Zet binnen een vereniging een systeem op waarbij sporters zonder beperkingen de sporters met beperkingen ophalen en zo samen reizen.
  6. Zet binnen de vereniging ervaren sporters met een beperking in bij het ontvangen en begeleiden van nieuwe sporters met beperkingen.

Richtlijnen voor specifieke aandoeningen

Naast de algemene beweegrichtlijnen voor mensen met een fysieke beperking, zijn er ook richtlijnen voor specifieke aandoeningen. Veelal opgesteld door onderzoeksgroepen uit binnen- en buitenland.

Met dank aan: Alles over sport ‘Beweegrichtlijnen voor mensen met fysieke beperking net iets anders’.
Hellebrekers