Uitbreiding steunpakket en een specifieke uitkering: meer geld voor lonen, vaste lasten en starters

Corona zorgde in 2020 voor veel financiële schade en de harde lockdown is verlengd tot en met 9 februari. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor zwembaden en ijsbanen voor 2020 € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast krijgt het steun- en herstelpakket een extra impuls van 7,6 miljard. Zojuist maakten ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Bas van ’t Wout (Economische Zaken) bekend hoe het vernieuwde steunpakket eruitziet. Onder meer worden de vergoedingen voor de vaste lasten en lonen verruimd en er komt geld vrij voor starters. De regelingen gaan met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari. Lees hier wat dat betekent voor jouw zwembad, zwemschool of zwemvereniging.

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden

Vanwege de corona maatregelen was het openhouden van zwembaden en ijsbanen economisch niet rendabel, maar wel maatschappelijk zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Deze specifieke uitkering kan alleen door gemeenten worden aangevraagd. Neem daarom contact op met de gemeente waarin de accommodatie is gevestigd. Kijk hier voor meer informatie.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Vaste lasten

 • Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL). Meer ondernemingen kunnen voortaan aanspraak maken op Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de maximale vergoeding voor Q1 en Q2 2021 stijgt van 70% naar 85% van de vaste lasten. Ook gaat het maximale subsidiebedrag voor niet-mkb bedrijven omhoog van 90.000 naar 400.000. Het minimale subsidiebedrag voor kleine ondernemers gaat omhoog van € 750,00 naar € 1.500,00 Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid of meer kleinere ondernemingen aanspraak kunnen maken op de TVL. Kijk hier voor meer informatie.
 • Starters.Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen voor de reguliere TVL van Q1 2021 in aanmerking. In Q2 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken, de referentieperiode voor deze bedrijven is Q3 2020. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor Q1 als Q2 2021. De precieze invulling wordt nog vastgesteld, maar het kabinet hoopt het in mei gereed te hebben. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal € 35.000,00.

Lonen werknemers

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging (NOW). De NOW-subsidie bedoeld om personeel door te kunnen betalen, wordt verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor Q1 2021. Kijk hier voor meer informatie

Bijstand zelfstandigen

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ondernemers kunnen deze uitkering vanaf 1 februari 2021 aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. Hierbij zou sprake zijn van een vermogenstoets, maar deze komt te vervallen. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden, op 1 mei 2021 Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (Q1 2021). Kijk hier voor meer informatie.

Amateursport

 • Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO). Er komt een vervolg op deze regeling voor Q4 2020. De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, met uitzondering van de huurlasten deze zijn hiervan uitgesloten. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten in de periode waarin ten minste 20% minder omzet is geleden. Eenmanszaken, zzp’ers, VOF’s en maatschappen komen niet in aanmerking voor deze regeling. Aanvragen is mogelijk vanaf 19 februari 2021. Kijk hier voor meer informatie.
 • Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS). Er komt een vervolg op deze regeling voor de gederfde huurinkomsten in Q4 2020. Deze regeling was bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Verhuurders van sportaccommodaties kunnen hun aanvraag indienen vanaf 9 maart 2021. Kijk hier voor meer informatie.

Belastingmaatregelen

  • Uitstel betaling. De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen is verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt dit uitstel nu automatisch. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen gaat naar 1 oktober 2021 en zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.
  • Time-out arrangement (TOA). De Belastingdienst wil met schuldeisers en schuldhulpverleners soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het Q2 2021 gereed is. Saneringsverzoeken die al zijn ingediend worden aangehouden als de ondernemer daarom vraagt.
  • Thuiswerken en reiskosten. Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Het kabinet onderzoekt voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden, hierbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen. Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven, deze regeling wordt net zoals vorig jaar ook dit jaar verruimd. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.
  • Gebruikelijk loon. Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen.
  • Urencriterium. Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.
  • Hypotheekpauze. Het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Kijk hier voor meer informatie over de wijzigingen van de belastingdienst gedurende de coronacrisis

Lees hier meer over het steunpakket en alle financiële regelingen gedurende de coronacrisis


advertentie

Dewi Online