Zwemmen ook belangrijk onderdeel van lokaal sport- en beweegbeleid

Op de Kennisdag Sport en Gemeenten heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) het geactualiseerde visiedocument ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’ gepresenteerd. Hierin schetst VSG een samenhangende visie op het lokale sport- en beweegbeleid in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In dit aanbod mag het zwembad natuurlijk niet ontbreken. Het zwembad biedt immers beweegbeleid voor vele verschillende doelgroepen in de samenleving.

Lokaal sport- en beweegbeleid

Gemeenten staan voor grote opgaven in het sociale domein (decentralisaties), de fysieke leefomgeving (energietransitie, duurzaamheid, mobiliteit, woningbouw) en het (preventieve) gezondheidsbeleid. Daarbij hebben ze te maken met ingrijpende demografische ontwikkelingen (vergrijzing, groei dan wel krimp van de bevolking, migratie, vluchtelingen), een steeds mondigere bevolking, de invloed van de sociale media op de (politieke) menings- en besluitvorming, bezuinigingen en toenemende verantwoordingsdruk. Deze opgaven en ontwikkelingen werken door in het lokale sport- en beweegbeleid. Tegelijkertijd bieden sport en bewegen mogelijkheden om op deze opgaven en ontwikkelingen in te spelen. Zeker ook het zwembad heeft hierin een belangrijk aandeel.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Ook zwembranche van belang voor het Nationaal Preventieakkoord

Sportstimuleringsmodel

Sport stimuleert! biedt gemeenten een handreiking voor de onderbouwing en (door-)ontwikkeling van hun sport- en beweegbeleid. Het eerste deel beschrijft drie modellen voor lokaal sportbeleid. Het sportstimuleringsmodel is de basis voor elk sportbeleid. Zonder sportdeelname immers geen effecten van sport. Op die basis kan sport als middel worden ingezet om doelstellingen in het sociale en/of economische domein te bereiken. In het tweede deel van Sport stimuleert! is aandacht voor regionale samenwerking, ruimtelijke aspecten (Omgevingswet) en lerend beleid. Een rode draad in Sport stimuleert! is het zoeken naar rendement op het lokaal aanwezige sportkapitaal: de lokale combinatie van accommodaties, aanbieders en programma. Waaronder natuurlijk zwembaden.

Lees hier het geactualiseerde visiedocument ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’


advertentie

E.B.T.C.