Wat was de invloed van de coronamaatregelen op ons beweeggedrag?

Tijdens de intelligente lockdown moesten we zoveel mogelijk thuis blijven en werken vanwege corona. Ook bewegen werd lastig omdat alle zwembaden, sportscholen en sportverenigingen hun deuren moesten sluiten. Om toch te kunnen blijven bewegen werden we dagelijks overspoeld met initiatieven en mogelijkheden om in en om huis te bewegen. Maar doen mensen dat ook? Lukt het om te (blijven) bewegen? Het idee was dat er nog nooit zoveel is gewandeld en hardgelopen. Recent is een aantal onderzoeken gepubliceerd over het sport- en beweeggedrag in Nederland. Wat was de invloed van corona op ons beweeggedrag?

Voor corona

In 2019 voldeed 49% van de mensen van 4 jaar en ouder in Nederland aan de beweegrichtlijnen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport, stijgt al een aantal jaar. Zo deden in maart 2019 wekelijks 10,4 miljoen Nederlanders aan sport. Het aantal kinderen (6 – 12 jaar) dat in diezelfde periode wekelijks aan sport deed, bedroeg ruim 1,3 miljoen.

Tijdens corona

Recent onderzoek ‘Zo sport Nederland’ uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF laat zien dat wekelijks 1,7 miljoen Nederlanders minder zijn gaan sporten. Daarmee zijn de cijfers van zes jaar geleden gebroken. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Mulier Instituut 1.000 volwassenen een online vragenlijst gestuurd. Ook hieruit blijkt dat volwassenen minder zijn gaan sporten en bewegen. In een ‘normale’ lente sport 13% helemaal niet, tijdens de lockdown 18%. Per saldo is de helft van de respondenten evenveel uren blijven sporten/bewegen (49%), 38% minder en 13% meer. De teruggang is vooral zichtbaar voor wandelen en fietsen naar het werk en sporten bij een sportclub. Fitness, hardlopen en wielrennen worden minder beoefend en zwemmen helemaal niet. Door de coronamaatregelen zijn wel meer mensen thuisfitness gaan doen. De sportdeelname via sportclubs is verminderd. Twee vijfde koos voor een andere sport en/of beweegactiviteiten (39%). Deelname aan recreatief wandelen en fietsen is vergelijkbaar met een ‘normale’ lente.

Grootste daling bij kinderen

Het onderzoek ‘Zo sport Nederland’ laat zien dat het aantal kinderen tussen de zes en twaalf jaar dat wekelijks sport met 35% is gedaald van van ruim 1,3 miljoen naar 800.000. Ook de jeugd van dertien tot en met achttien jaar heeft de afgelopen maand opvallend minder vaak gesport in vergelijking tot volwassenen en ouderen. Bij deze doelgroep daalde het percentage met 13%. De groep van negentien tot en met dertig jaar zijn het meest stabiel gebleven, een daling van 3%. Wel speelde 42% van de kinderen meer buiten, maar dit kan ook aan het weer hebben gelegen. Dat kinderen steeds minder bewegen en steeds minder vaardig in bewegen worden is een trend die al langer gaande is. De daling door de coronamaatregelen, is daarom extra zorgelijk. Gelukkig kan de jeugd nu weer bewegen, er kan ook weer worden gezwommen, maar kan de daling snel worden omgebogen? Het vraagt veel van begeleiders. Daarnaast wijst men erop dat binnen de huidige maatregelen het belangrijk is extra aandacht te hebben voor kinderen met een beperking, uit armoede situaties zodat ook zij mee kunnen doen.

Wat betekent dit voor de zwembranche?

Gelukkig zijn de zwembaden weer open en kan er weer door jong en oud worden gezwommen. Uiteraard belangrijk, dit zorgt ook weer voor een stimulans voor jong en oud om te bewegen. Kinderen kunnen weer zwemlessen volgen, goed voor de zwemveiligheid maar uiteraard levert het ook een positieve bijdrage aan hun beweeggedrag. Daarnaast geldt de 1,5 meter maatregel niet voor kinderen tot en met 12 jaar, zij mogen dus ook samen vrijzwemmen. Uiteraard moeten zij dan wel in het bezit zijn van een diploma of onder begeleiding van een volwassenen. De jeugd tot en met 18 kan in het buitenbad bewegen, bij een georganiseerde sportactiviteit in het buitenbad hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Vrijzwemmen betekent voor hen nog wel 1,5 meter afstand bewaren. Daarnaast zijn banenzwemmen en doelgroepactiviteiten weer mogelijk, uiteraard met de nodige aanpassingen. Gelukkig betekent dit alles dat de sporters die het liefst bewegen in het water, dit weer kunnen doen. Belangrijk want als iets duidelijk is geworden tijdens de intelligent lockdown, is dat bewegen in het water natuurlijk met niets te vergelijken is!

Kijk voor meer informatie over bewegen in coronatijd bij het Mulier instituut

Splash Software