Zin in leren zwemmen, dat heb je niet zomaar

Als zwemonderwijzers over hun werk nadenken, dan gaat het meestal over ‘wat en hoe’. Wat voor oefenstof bied ik aan en hoe bied ik die oefenstof aan. Maar er wordt weleens iets vergeten dat misschien wel veel belangrijker is: de relatie zwemonderwijzer – kind. Zwemonderwijzers zijn beslissend voor de motivatie van kinderen en daarmee voor het resultaat bij het leren zwemmen. De meeste kinderen die onderpresteren in het zwembad of op school, doen dit door een gebrek aan zelfvertrouwen. En wie is nou net de belangrijkste persoon om een kind meer zelfvertrouwen te geven? Juist, de zwemonderwijzer.

Kinderen hebben er last van als de zwemonderwijzer niet echt bereikbaar is. Een belangstellende zwemonderwijzer, een goede verstandhouding en een ontspannen sfeer zijn hartstikke belangrijk om (snel) te kunnen leren zwemmen. Als de zwemonderwijzer en een kind elkaar moeilijk kunnen bereiken dan beïnvloedt dit direct het leren van het kind in negatieve zin. Wederzijds vertrouwen is noodzakelijk. Maar ook het vertrouwen dat jij als kind de oefening die de zwemonderwijzer van je vraagt, kunt uitvoeren. Een kind hoort oefenstof op zijn eigen niveau of net er boven te krijgen. Dit maakt differentiatie noodzakelijk. Toch wordt binnen zwemlessen niet echt rekening gehouden met individuele verschillen. Het komt er vaak op neer dat bijna alle kinderen in dezelfde tijd en in dezelfde ruimte, dezelfde opdracht krijgen. Dit geldt vooral in het wedstrijdbassin. Daar waar het banen zwemmen om de hoek komt kijken. Te vaak wordt de geleverde prestatie gekoppeld aan het prestige waarmee naar het kind gekeken wordt of hoe het kind benaderd wordt. Er wordt meer gekeken naar de hoogte van de prestatie dan naar de inspanning die het kind heeft moeten leveren voor die prestatie. Het product (de techniek of eindterm) wordt vaak boven het proces gesteld. Het proces is de weg waarlangs een kind leert zwemmen. Het product is de techniek en uiteindelijk het zwemdiploma. Een kind dat zijn best doet en het probeert, is het hoogste dat je je kunt wensen als zwemonderwijzer. Dan leert het kind zeker zwemmen.

Lees verder in ZwembadBranche #38


advertentie

E.B.T.C.