27 maart ZwembadBranche Congres

Wil je precies weten hoe zwemmers én afhakers het zwembad ervaren? Een tipje van de sluier: het zwembad krijgt een ruim voldoende!

Natuurlijk doet ieder zwembad zijn best om elke dag goed te presteren en de kwaliteit op alle fronten hoog te houden. Maar hoe ervaren de bezoekers dat en hoe gebruiken zwemmers het zwembad en waarom? Allemaal vragen die helpen om nóg beter te presteren. Op initiatief van Local Market Research (LMR) is een samenwerking ontstaan van het Mulier Instituut, de Universiteit Gent, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Netwerk Lokaal Sportbeleid (Vlaanderen) en zijn de gegevens van zwembaden in kaart gebracht. Een tipje van de sluier? Zwemmers geven het zwembad gemiddeld een ruime voldoende: een 7,8. Dat is alvast een mooi begin van de week!

Tevreden

Uit het Publieksonderzoek zwembaden blijkt dat de bezoekers, zwemmers en afhakers, met een 7,6 als gemiddeld rapportcijfer tevreden zijn over het zwembad. De zwemmers zijn wel tevredener dan de afhakers, de zwemmers geven het zwembad een 7,8 en de afhakers een 6,8. Zwemmers ervaren zwemmen als een belangrijke activiteit die voldoening en plezier geeft. Daarnaast vinden ze dat zwemmen een positieve invloed heeft op hun fysieke conditie en gezondheid. Het zwembad vinden zij overwegend in goede staat, goed onderhouden en hygiënisch en ze zijn verder ook tevreden over de vriendelijkheid, toegankelijkheid en hulpvaardigheid van het zwembadpersoneel. Om meer te weten over hoe de bezoekers het zwembad en zwemmen ervaren, kun je het Publieksonderzoek zwembaden lezen. Voor nu hierbij enkele high lights.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Enkele high lights uit het onderzoek

Actief blijven zwemmen

De helft van de zwemmers is nog actief blijven zwemmen na de zwemlessen (49%). De zwemmers die actief zijn blijven zwemmen doen nu vooral aan baantjes zwemmen en recreatief zwemmen (56% en 42%). De andere helft van de zwemmers is niet actief blijven zwemmen na de zwemlessen, maar na een tijdje niet gezwommen te hebben nu wel weer actief bezig. Redenen om niet te blijven zwemmen na de zwemlessen zijn geen tijd meer hebben (33%) of liever andere sporten doen (31%). De afhakers zijn niet meer actief gaan zwemmen omdat ze geen tijd meer hebben (31%), liever andere sporten doen (29%) of niet graag zwemmen (17%).

Lees ook: Een zetje nodig? Zo blijf je gemotiveerd om te gaan zwemmen!

Typen activiteiten

Bij de helft van de zwemmers is zwemmen de hoofdactiviteit (48%), de andere helft ziet wandelen (22%) of fitnessen (16%) vaak als voornaamste sportactiviteit. Van de zwemmers met zwemmen als hoofdactiviteit is het merendeel ouder dan 60 jaar (43%). De zwemmers die een andere sport als hoofdactiviteit hebben is de groep tussen 40 en 60 jaar het grootst (39%). Zwemmers doen vooral baantjes zwemmen, recreatief zwemmen, zwemmen voor of met (klein)kinderen en aquafitness. Trainen voor wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, duiken en schoonspringen, doet men in mindere mate. Van de zwemmers die gaan aquafitnessen of baantjes zwemmen, doet het merendeel dat minstens wekelijks (77%). De zwemmers die recreatief komen zwemmen doen dat voornamelijk enkele keren per jaar (54%), zwemmen voor of met (klein)kinderen gebeurt enkele keren per jaar (31%) of wekelijks (38%).

Verband waarin zwemmers activiteiten uitoefenen

Aquafitness en baantjes zwemmen doen zwemmers voornamelijk alleen (zie figuur hierboven). Recreatief zwemmen en zwemmen voor of met (klein)kinderen doen ze voornamelijk met familie, hoewel men zwemmen voor of met (klein)kinderen ook wel regelmatig alleen doet. De activiteit zwemmen voor of met (klein)kinderen is een combinatie van zwemmen met kinderen bij bijvoorbeeld recreatiezwemmen en de kinderen naar het zwembad brengen voor zwemles of andere zwemactiviteiten.

Belang van zwemdeelname en zwembeleving

De meeste zwemmers vinden dat zwemmen belangrijk voor hen is en daarnaast biedt het ontspanning, is het een leuke vrijetijdsactiviteit, geeft het meer voldoening dan andere vrijetijdsactiviteiten en is het een activiteit waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Zwemmen speelt daarentegen geen prominente rol in hun leven. De meerderheid geeft aan dat hun leven niet rond het zwemmen is georganiseerd, dat hun sociale netwerk maar beperkt verbonden is met het zwemmen en dat zwemmen een beperkt onderdeel is van hun identiteit.

Mening zwemmers over zwemmen in een zwembad

Zwemmers zijn erg tevreden over de medewerkers, ze waarderen hun vriendelijkheid, toegankelijkheid en hulpvaardigheid. De deskundigheid van de medewerkers waarderen zwemmers wat minder (64%), maar nog steeds goed en men vindt dat de medewerkers goed zijn opgeleid voor het werk dat ze doen. Zwemmers die altijd of soms zwemmen met een trainer of een instructeur in de buurt, zijn over het algemeen (zeer) tevreden over deze trainers/instructeurs. Ze zijn voornamelijk tevreden over de persoonlijke aanwijzingen en tips over techniek die de trainers/instructeurs geven. Over het algemeen zijn de zwemmers ook (zeer) tevreden over de trainers/instructeurs die langs de badrand staan. Bij het zwemmen voelen zij zich niet snel onveilig in het water (90%), er zijn enkele zwemmers die verbaal grensoverschrijdend gedrag (4%), fysiek grensoverschrijdend gedrag (1%) of seksueel grensoverschrijdend gedrag (1%) hebben ervaren. Ondanks de geringe cijfers, krijgt dit thema in de toekomst wel meer aandacht omdat dit überhaupt moet worden voorkomen.

Het Publieksonderzoek zwembaden heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in de kenmerken van bezoekers van de Nederlandse zwembaden, achtergronden en betekenis van hun zwemdeelname en hun ervaringen met en tevredenheid over (onderdelen van het aanbod van) de zwembaden. Voor het publieksonderzoek is een Vlaams – Nederlandse samenwerking opgezet door Local Market Research (LMR) tussen het Mulier Instituut, de Universiteit Gent, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Netwerk Lokaal Sportbeleid (Vlaanderen). In dit rapport staan de data van alle deelnemende zwembaden in Nederland, waarmee een beeld wordt gegeven van Nederland. De Universiteit Gent heeft de rapportage voor de zwembaden in Vlaanderen verzorgd.


advertentie

Aquatickets