Op zoek naar die ene leverancier?

Versoepelingen: wat mag nu wel en niet? De groepsgrootte voor het buitenbad is zojuist komen te vervallen

Morgen mogen de zwembaden weer open voor meer activiteiten behalve zwemles. De tweede stap gaat in en dat betekent dat sporten in binnenlocaties met beperkingen weer is toegestaan. Gelukkig mag er weer meer. Maar er zijn ook nog vragen over wat er straks precies weer meer mag. Welke zwemfans kunnen na 19 mei weer hun hart ophalen en wie moeten helaas nog even geduld hebben? Om eerste te beginnen met goed nieuws, de maximale groepsgrootte van 4 personen voor het buitenbad is zojuist komen te vervallen. Sporten in het buitenbad mag in groepen van maximale 30 personen, waarbij iedereen boven de 26 jaar nog wel afstand moet houden.

Aangepast protocol

Vorige week verscheen na de aankondiging van de versoepeling al snel een aangepast protocol en inmiddels is het gisteren weer aangepast wegens een wijziging in de versoepelingen voor het buitenbad. In het protocol 4.2 staat beschreven wat binnen de beperkingen van stap 2 nu wel niet mag. Maar er zijn nog wel vragen: mogen doelgroepactiviteiten in duo’s binnen en in viertallen buiten, waarom is ouder en kind zwemmen niet toegestaan en hoe zit het nu precies met recreatief zwemmen in het buitenbad? Om duidelijkheid te geven hebben wij een aantal vragen voorgelegd aan Guust Jutte van de samenwerkende partijen.

Let op! Ontwikkelingen kunnen snel gaan en dit kan betekenen dat de informatie uit dit bericht niet meer van toepassing is. Zo is sinds het verschijnen van dit bericht inmiddels duidelijk geworden dat naast ‘elementair zwemonderwijs’ ook lessen mogen worden gegeven (aan kinderen t/m 17 jaar) die als -opmaat naar- sport kunnen worden beschouwd. Het gaat dan in ieder geval om snorkelen, waterpolo, schoonspringen, synchroonzwemmen, survival en aquafit. Houd dus goed in de gaten op Water-vrij welk protocol geldt en kijk op veelgestelde vragen voor meer informatie ook over de actieve lessen zoals aquafitness, bootcamp, floating en aquabalance.

 • Gaan we verder waar we zijn gebleven half december vlak voor de tweede lockdown?
  “Het protocol lijkt in veel opzichten op het protocol dat in december werd gehanteerd. Voor bepaalde leeftijdsgroepen geldt ook nu afstand houden en de mondkapjesplicht, de hygiënemaatregelen zijn nog steeds van kracht en ook nu mogen er niet meer dan 30 mensen (exclusief personeel) in een binnenruimte. Maar er zijn ook verschillen. Het voornaamste verschil is dat in stap 2 de binnensportlocaties zoals het binnenbad enkel en alleen open mogen voor sportbeoefening. Kortweg gezegd betekent dit er in de binnenbaden naast zwemles geven, banenzwemmen en sport- en verenigingsactiviteiten zijn toegestaan. Onder sportbeoefening verstaat men in deze versoepeling niet de doelgroepactiviteiten, deze mogen dus helaas nog niet.”
 • Mogen er doelgroepactiviteiten worden gegeven?
  “Het antwoord hierop is kort en simpel: nee. Doelgroepactiviteiten ziet men nu niet als een sport- of verenigingsactiviteit. Activiteiten zoals aquafitness, aguajoggen en fifty-fit die zwembaden aanbieden zijn, zowel binnen als buiten, nog niet toegestaan. Wij betreuren dit ook ten zeerste en hadden het ook graag anders gezien, ook een doelgroepactiviteit zien wij natuurlijk als een sportactiviteit. Maar helaas kunnen wij dit nu niet veranderen, wij dringen er wel op aan om dit in de volgende stappen weer toe te staan. Zoals het er nu naar uitziet zal in de volgende stap, die vooralsnog gepland staat op 9 juni, het binnen en buiten sporten gelijk worden gesteld en zullen de activiteiten verder worden verruimd.”
 • Lees ook: Vitaal na corona: een doelgerichte aanpak door de database erkende sport- en beweeginterventies

 • Wat wordt er nu bedoeld met de maximale groepsgrootte?
  “Sport- en verenigingsactiviteiten mogen wel worden gegeven, maar met beperkingen zoals afstand houden en een maximale groepsgrootte. Binnen moet men boven de 17 jaar afstand houden en geldt voor groepsactiviteiten een maximale groepsgrootte van 2 personen. Met de maximale groepsgrootte wordt bedoeld dat je met elkaar mag trainen in groepjes van 2, maar dat deze groepen niet mogen mengen. Buiten moet men boven de 26 jaar afstand houden en geldt er voor groepsactiviteiten alleen de beperking van maximaal 30 personen. De eerder genoemde maximale groepspgrootte in buitenbaden van 4 zoals vermeld in het protocol Verantwoord Zwemmen 4.1 is komen te vervallen in het protocol 4.2.”
 • Is recreatief zwemmen toegestaan in het buitenbad?
  “Buiten zijn de regels soepeler wat betekent dat recreatief zwemmen is toegestaan in de buitenbaden. Dit mag echter niet gelijktijdig plaatsvinden met banenzwemmen en of andere sport- en verenigingsactiviteiten. Voor recreatiezwemmen geldt geen maximum van 30 personen, maar 1 persoon per 10m2. Jeugd onder de 18 jaar hoeft in het water onderling geen afstand te houden als het bad (ruimte) gevuld is met alleen personen onder de 18. Indien de groep gemengd is (volwassenen en kinderen), geldt de anderhalvemetermaatregel wel. De kleedkamers mogen worden gebruikt, net als de glijbanen. Daarnaast mogen de bezoekers in het omliggende terrein recreëren en mogen de buitenterrassen open onder dezelfde voorwaarden als de horecaterrassen.”
 • Waarom is ouder- en kind zwemmen niet toegestaan?
  “Het ouder- en kindzwemmen mag nog niet worden gegeven. Het valt volgens de richtlijnen van deze versoepeling niet onder zwemles en ook niet onder sport- en verenigingsactiviteiten.
 • Wat moet je doen als je twijfelt over de toepassing van een maatregel?
  “Wij realiseren ons heel goed dat ook het protocol 4.1 nog vragen op kan roepen, niet elke situatie is hetzelfde. Neem als voorbeeld met maximumaantal mensen in een binnenruimte. In sommige gevallen is het zwembad zo groot dat met 30 mensen per bad kan worden volstaan en in andere gevallen gaat het om twee afgesloten ruimtes. Om te voorkomen dat je hierover in discussie moet met handhaving, kun je in dat soort gevallen voor de zekerheid contact opnemen met de veiligheidsregio. Zij kunnen specifiek per geval aangeven wat wel en niet is toegestaan.”

Kijk voor meer informatie en het protocol op Water-vrij, de website van de samenwerkende partijen, of Rijksoverheid
Sera Dataduiker