Verhoging btw voor sport: vrees voor afname gezondheid én zwemveiligheid

De sportsector slaat alarm: in het recent gepubliceerde hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen wordt een btw-verhoging van 9% naar 21% aangekondigd die ook van toepassing is op sportbeoefening. Dit betekent dat de prijzen van sportscholen, zwembaden en zwemscholen flink zullen stijgen. Wat zou kunnen resulteren in 500.000 tot 650.000 minder sportende mensen, een desastreuze ontwikkeling voor de gezondheid en het welzijn van Nederlanders. Sportondernemers, verenigd in het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), vragen daarom in een brandbrief met klem om de maatregel van tafel te vegen.

Grote impact verwacht: zwemveiligheid zal afnemen

Recent onderzoek van het Mulier Instituut toont aan dat voor 4 op de 10 Nederlanders sportkosten moeilijk op te brengen zijn, met een nog hoger percentage onder huishoudens met een beneden modaal inkomen. Dat terwijl sport en bewegen voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn, ongeacht hun financiële situatie, om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen. Dit is niet alleen belangrijk voor de individuele gezondheid, maar ook voor de sociale cohesie en inclusiviteit binnen onze samenleving. De voorgenomen btw-verhoging zal daarbovenop nog eens miljoenen sporters in hun portemonnee raken. Nog erger: het Platform Ondernemende Sportaanbieders voorziet dat het aantal sporters in ons land zal enorm afnemen. Men vreest dat de btw-verhoging zal leiden tot verdere verminderde fysieke en mentale gezondheid, beweegarmoede en helaas ook een lagere zwemveiligheid. Minder ouders zullen in staat zijn om zwemlessen voor hun kinderen te betalen, wat naar verwachting zal resulteren in een daling van 7.000 zwemdiploma’s per jaar. En dus ook in een afname van het aantal zwemvaardige kinderen, dat terwijl het aantal juist omhoog moet.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Aantal kinderen zonder zwemdiploma stijgt: wat moet er nu gebeuren?

Oproep: verhoog de btw op sport niet!

De ondernemende sportaanbieders hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en staan klaar om samen met de coalitiepartijen te werken aan een fitter en vitaler Nederland. Het inzetten van sport en beweging als preventiemiddel tegen stijgende zorgkosten is een belangrijke stap in de goede richting. Men roept de coalitiepartners dan ook met klem op om sport en bewegen voor alle Nederlanders toegankelijk en betaalbaar te houden en dus de btw niet te verhogen, maar sportbeoefening juist te stimuleren. De btw-verhoging op sportbeoefening staat namelijk lijnrecht tegenover de ambitie van de coalitiepartijen om juist sport en bewegen meer in te zetten als preventief middel tegen stijgende zorgkosten. Door serieus te investeren in de gezondheid van de Nederlandse bevolking, kunnen we het fundament van onze samenleving versterken.

Minder sportparticipatie door verhoging btw

In 2023 heeft de overheid de impact van het afschaffen van het verlaagd btw-tarief op sportbeoefening onderzocht:

  • Sportparticipatie zal afnemen met 500.000 – 650.000 mensen. Zij sporten minder of niet (meer) en er zal sprake zijn van minder instroom van nieuwe sporters.
  • Een jaarlijkse lastenverzwaring voor sporters in Nederland van 200-260 miljoen euro.
  • De afname van sportparticipatie zal nog groter zijn onder kwetsbare doelgroepen met een laag inkomen.
  • De sportsector krijgt naar schatting te maken met een omzetverlies van 110-155 miljoen euro. Het aanbod sportfaciliteiten zal in Nederland waarschijnlijk afnemen doordat ondernemers het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Lees hier de brandbrief


advertentie

E.B.T.C.