Vergrijzing in de zwembadbranche

Zoals u in ZwembadBranche nr. 24 kunt lezen speelt de vergrijzing ook een rol in de zwembadbranche. Wanneer straks een grote groep ervaren medewerkers uittreedt met pensioen, gaat er veel kennis weg. Maar deze kennis hoeft niet verloren te gaan. Wanneer er tijdig wordt gekeken hoe deze kennis kan worden ontsloten en geborgd is het zeker nog van nut voor de jongere generatie zwembadmedewerkers.
En dat is belangrijk want veel informatie staat in de boeken en er wordt natuurlijk veel geleerd op de opleiding. Echter er wordt ook gaandeweg kennis opgedaan, aldoende leert men immers. Deze schat aan kennis is van grote waarde, maar zit veelal in de hoofden van mensen. En dus moet er voor worden gezorgd dat deze kennis met het vertrek van medewerkers niet ook verdwijnt. ZwembadBranche wil graag een bijdrage leveren aan het behoud van deze waardevolle schat aan kennis en ervaring.
Heeft u hier ideeën over en wil u zich ook inzetten voor het kennisbehoud? Reageer dan op dit bericht of mail naar info@zwembadbranche.nl. Want ook in deze is uw kennis van groot belang!
Variodeck