11 oktober - ZwembadBranche Dag

Harde lockdown: ook zwembaden moeten sluiten

Vorige week stonden wij nog op een tweesprong. Maar de besmettingscijfers cijfers zijn al dagen te hoog en de ziekenhuisopnames lopen op. En we hebben volgens onze minster-president geen andere keus: Nederland gaat op slot om het virus op afstand te houden. Dit betekent ook dat de zwembaden weer moeten sluiten, net als alle andere binnensportlocaties en sportscholen. Wel geldt er een uitzondering voor de topsport. Het is volgens het kabinet een zorgelijke situatie en dat vraagt om strenge maatregelen. De harde lockdown gaat in om middernacht en geldt in ieder geval tot en met 19 januari, op 12 januari zal hierover meer bekend worden gemaakt.

‘Noodzakelijk, maar zuur’

Het is snel gegaan dit weekend. In korte tijd is besloten tot een harde lockdown met een duidelijke boodschap vanuit Den Haag: ‘het is nu alle hens aan dek’. Vanuit de samenwerkende partijen benadrukt Guust Jutte ten eerste dat wat moet, dat moet. Maar tegelijkertijd is deze derde sluiting wel heel zuur voor de zwembranche. “In een branche waar iedereen het al zwaar heeft, komt deze sluiting hard aan.” Op korte termijn heeft dit financiële gevolgen, op langer termijn maakt Jutte zich zorgen over de bezoekers. “Als de zwembaden straks weer opengaan, willen we wel graag dat iedereen weer terugkomt. Als dan de bezoekersaantallen teruglopen, wordt het nog zwaarder.” Reden voor de samenwerkende partijen om hier gezamenlijk aan te werken. “UIteraard heeft iedereen binnen de samenwerkende partijen zijn eigen problemen, maar nu staan wij voor dezelfde uitdaging en is het belangrijk dat wij elkaar versterken.” En natuurlijk dat als straks de maatregelen weer kunnen worden versoepeld, de zwembaden weer snel open mogen. “In november werden we gezien als doorstroomlocaties en niet als sportlocatie. Wij hebben er op aangedrongen bij minister Van Ark dat de zwembranche ook behoort tot sporten en dus niet mag worden vergeten als mensen weer mogen bewegen. De minister heeft aangegeven zich hiervoor hard te willen maken, maar ervaring leert ook dat we pas zekerheid hebben als het straks zover is. Tot die tijd zullen wij natuurlijk ons best blijven doen om het belang van zwemmen voor kinderen, ouderen, revalidatie, chronisch zieken en ook recreatie te blijven onderstrepen. En ons blijven inzetten voor het benadrukken van de maatschappelijke functie van het zwembad, de zwemscholen en zwemverenigingen en de rol die onze branche kan spelen bij een vitaler Nederland.”

Besluitvorming binnen de Coronawet

Door de coronawet van 1 december zullen er geen noodverordeningen meer worden afgegeven, de maatregelen worden nu voorgelegd door Tweede Kamer en Eerste Kamer als een ministeriële regeling. Binnen een week moet zij hierover dan een besluit nemen. Als het kabinet vindt dat de situatie ernstig is en er niet een week gewacht kan worden, zoals in dit geval, mag men besluiten om de regeling meteen in te laten gaan. Het kabinet legt dit dan voor aan de Tweede en Eerste Kamer als een uitzonderlijke situatie, maar ook dan moet men uiteindelijk binnen een week nog een akkoord geven. Indien men niet akkoord is, wordt de regeling teruggedraaid. Wat deze maatregelen betreft, ook vanuit de oppositie wordt nu aangedrongen op strengere maatregelen en daarmee lijkt het kabinet een brede steun te hebben voor de harde lockdown.
Sera Dataduiker