Workshops ZwembadBranche Dag 2017

Problemen? Ga eens vreemd!

Problemen? Ga eens vreemd!

Bart van Leeuwen (Six fingers)

Een cursus Vreemdgaan roept misschien wat vraagtekens op, maar gaat eigenlijk over branchevreemd innoveren. Over vernieuwing door combinaties uit onverwachte hoek. Stel jij hebt een probleem, dan ben je geneigd om te kiezen voor een voor de hand liggende oplossing. Maar interessanter is het om eens buiten de geijkte paden te kijken en zo te komen tot een verrassend antwoord. Bart van Leeuwen laat zien hoe je ideeën kunt genereren uit onverwachte hoek. Als we verder willen komen, moeten we een keer de bestaande logica doorbreken. Onbewust laten we ons vaak leiden door logica, dat geeft natuurlijk houvast. Laat het eens los. Bekijk het eens van een totaal andere kant. Oftewel: ‘Ga eens vreemd!’

Bezoek deze workshop om:
11:30 uur - Kalvermelk 2C

Hoe kunnen we de zwemveiligheid verhogen?

Hoe kunnen we de zwemveiligheid verhogen?

Titeke Postma (NL Zwemveilig)

Het project NL Zwemveilig heeft als doel om de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan en zijn zoveel mogelijk gegevens verzameld en geanalyseerd. In deze interactieve workshop wordt een kort overzicht van de resultaten tot nu toe gepresenteerd. We vragen de deelnemers om actief mee te denken. Wat kunnen we met elkaar doen om de zwemveiligheid te vergroten? Wat is ervoor nodig om dit voor elkaar te krijgen? Welke nieuwe onderzoeksvragen komen eventueel naar boven? Een workshop die motiveert tot meedenken en inspireert om zelf actie te ondernemen.

Bezoek deze workshop om:
10:00 uur in de Copraloods
13:00 uur in de Copraloods

De invloed van ‘Watching Eyes’ in zwembaden

De invloed van ‘Watching Eyes’ in zwembaden

Maarten Keuten (Hellebrekers Technieken)

Douchen voordat je het zwembad ingaat, het lijkt heel logisch maar toch doen heel veel mensen dit niet. Plassen in het zwembad? Niet doen natuurlijk. Zwembad hygiëne: we weten het vaak wel, maar toch we doen het niet. In het derde onderzoek naar het gedrag van zwemmers is gekeken naar de invloed van ‘watching eyes’. Dit fenomeen is erop gebaseerd dat wanneer mensen het gevoel hebben dat ze bekeken worden, ze eerder sociaal wenselijk gedrag gaan vertonen. In andere toepassingen is reeds bewezen dat zelfs een afbeelding van twee ogen dit effect al kan hebben. Alleen voor zwembaden was dit nog nooit onderzocht. Tijdens deze workshop presenteert Maarten Keuten van achtergrond tot resultaat de invloed van ‘watching eyes’ in zwembaden.

Bezoek deze workshop om:
10:00 uur in Kalvermelk 2A
13:00 uur in Kalvermelk 2A

Omgaan met kritische ouders en assertieve kinderen

Omgaan met kritische ouders en assertieve kinderen

Gijs van de Kam (Drie Essen Uden)

De wereld om ons heen is op veel gebieden aan het veranderen. Waar we voorheen op een dag gemiddeld met 20 verschillende mensen contact hadden zijn dat er nu meer dan 100. Door internet en social media verkrijgen we steeds meer informatie. Deze veranderingen in de wereld hebben duidelijk invloed op het gedrag van mensen. Steeds vaker blijkt ook dat mensen het lastig vinden om hiermee om te gaan. Want het gedrag van kinderen, ouders, je collega’s en je werkgever is ook aan verandering onderhevig. Hoe ga je nu om met al deze veranderingen? Wat is jouw rol in dit geheel? Gijs van de Kam laat zien hoe je invloed kunt uitoefenen op deze verandering en de omgang met kritische ouders en assertieve kinderen.

Bezoek deze workshop om:
10:00 uur in Kalvermelk 2C
13:00 uur in Kalvermelk 2C

Wetgeving & techniek: wie is waarvoor verantwoordelijk?

Wetgeving & techniek: wie is waarvoor verantwoordelijk?

Ted Verbeek (Zwemconsult)

De afdeling techniek in zwembaden bestrijkt een breed scala aan wetgevingen en richtlijnen om alles in goede banen te leiden. Maar de samenhang is vaak diffuus en daardoor blinkt het niet altijd uit in helderheid. Daarbij komt er ook een nieuwe omgevingswet aan die van belang is voor de zwembranche. Met deze nieuwe wet op komst is het dan ook zeker aan te raden om alvast de nodige voorbereidingen te treffen. Belangrijke vragen zijn dan: Waaraan moeten wij minimaal voldoen? Wat is niet verplicht maar eigenlijk wel noodzakelijk? Wie is aansprakelijk voor wat? Tijdens deze workshop Wetgeving & Techniek gaat Ted Verbeek nader in op deze belangrijke vragen voor de zwembranche.

Bezoek deze workshop om:
11:30 uur in Kalvermelk 2A
14:30 uur in Kalvermelk 2A

Wat kunnen wij samen doen voor de zwembranche?

Wat kunnen wij samen doen voor de zwembranche?

Erwin van Iersel (WiZZ)

Zwemmen is van groot maatschappelijk belang en biedt volop kansen. Maar voor een bruisende branche zijn wel goede afspraken nodig op het gebied van de CAO en arbeidsvoorwaarden, scholing en pensioen en wet- en regelgeving. WiZZ verenigt werkgevers van zwembaden/scholen om daar samen aan te werken en behartigt de belangen van de werkgevers bij lokale, provinciale, landelijke en Europese overheden en politiek. In deze workshop gaat de WiZZ dieper in op onderwerpen die nu spelen zoals de CAO tafel (afspraken bonden en AVV, sociale agenda, pensioen en veiligheid). Maar ook wordt er meer verteld over de samenwerking met RECRON en het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ en de belangrijke thema’s zoals RVS en zwemveiligheid.

Bezoek deze workshop om:
14:30 uur in Kalvermelk 2C

Zwemles Spreekuur

Zwemles Spreekuur

Claartje Driessen, Leone Hamaker & Titeke Postma

Zwemles is voor veel zwembaden het hart van de organisatie. Al die kinderen die leren zwemmen en hopelijk daarna ook nog steeds blijven zwemmen. Maar het leren zwemmen gaat zeker niet altijd vanzelf. Niet elk kind is (snel) watervrij, ouders werken niet altijd mee, sommige kinderen maken maar langzaam vorderingen. Kortom: het gaat lang niet altijd volgens het boekje. Herken jij dit? Heb jij iets waar je al een tijdje mee worstelt en kom je er niet helemaal uit? Kom dan naar ons Zwemles spreekuur. De ideale gelegenheid om jouw dilemma, probleem of vraagstuk voor te leggen aan experts.

Bezoek het Zwemles Spreekuur om:
11:00 uur in de Copraloods
14:00 uur in de Copraloods

Technisch Spreekuur

Technisch Spreekuur

Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ)

De techniek van een zwembad is niet altijd makkelijke materie. Nieuwe technieken doen hun intrede of wetten worden gewijzigd. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit scheelt geld en –zeker ook belangrijk- spaart het milieu. Het is dus belangrijk om bij te blijven en niks te missen. Tijdens de ZwembadBranche Dag kun je een aantal technische workshops volgen om je kennis bij te schaven. Maar mocht je evengoed nog steeds met een vraagstuk rondlopen, kun je ook naar het technisch spreekuur komen. De ideale gelegenheid om jouw dilemma, probleem of vraagstuk voor te leggen aan een expert.

Bezoek het Technisch Spreekuur om:
11:00 uur in de Copraloods
14:00 uur in de Copraloods

Energiebesparing: wat kan en moet er gebeuren?

Energiebesparing: wat kan en moet er gebeuren?

Chris Jaasma (3Ben)

Voor het Activiteitenbesluit milieubeheer, ook wel bekend als artikel 2.15, moet je bij een verbruik van dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 maatregelen treffen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Maar wat betekent dit voor de zwembranche? Chris Jaasma ondersteunt de provincie Drenthe bij de uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij zowel de buiten- als de binnenzwembaden. Hiervoor wordt in kaart gebracht waar energie kan worden bespaard, welke maatregelen nodig zijn en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Kortom: van energiescan tot en met de uitvoering. Tijdens deze workshop hoor je hier meer over, maar ook worden energiebesparende mogelijkheden aangereikt en krijg je facts en figures over energiebesparing in de zwembranche.

Bezoek deze workshop om:
11:30 uur in Kalvermelk 2B
14:30 uur in Kalvermelk 2B