Uitreiking Handboek Zwembaden tijdens ZwembadBranche Dag

Traditiegetrouw begon de ZwembadBranche Dag deze week weer met de VTZ Technische Start. Op het programma stond uiteraard energiebesparing, maar ook hygiene, onderzoek naar aanzuig- en beknellingsrisico’s en de nieuwe zwembadparameters onder de omgevingswet. Maar dit jaar werd de ontbijtsessie op bijzondere wijze afgesloten met de uitreiking het nieuwe handboek zwembaden.

Handboek Zwembaden

De eer was aan Marcel van den Berg, voorzitter Expertgroep Zwembaden bij ENVAQUA, om tijdens de ‘VTZ Technische start’ op de ZwembadBranche Dag in Barneveld het nieuwe Handboek Zwembaden uit te reiken aan Bert Lans van VTZ (Vereniging Technici in de Zwembadbranche). Het boek is tot stand gekomen door de leden van de Expertgroep Zwembaden van ENVAQUA en is een herziening van het Handboek Zwembaden van Aqua Nederland, dat in 2002 voor het eerst is opgesteld. In de herziene versie van dit handboek hebben de samenstellers geprobeerd om op eenvoudige, begrijpelijke en vooral praktische wijze uitleg te geven over de basisprincipes van waterbehandeling, luchtbehandeling, beheer en onderhoud in zwembaden. Naast theoretische kennis wil de expertgroep vooral praktische kennis delen met eindgebruikers. Bij het schrijven van het handboek is rekening gehouden met de eisen voor zwembaden zoals deze zijn opgesteld in de nieuwe regelgeving die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht wordt. In de nieuwe Omgevingswet krijgen beheerders en leveranciers veel meer vrijheid om zwembaden veilig en duurzaam te bouwen en beheren. Wanneer de wet in werking treedt is de bestaande gedetailleerde wetgeving verleden tijd. De nieuwe wet schrijft straks alleen voor welke parameters bepaalde waarden moeten worden gerealiseerd, wat een stimulans moet gaan geven aan de toepassing van innovatieve technologie.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Nieuwe parameters onder de Omgevingswet: wat komt er op ons af?

Invoering Omgevingswet

Behalve vragen over de de precieze uitvoering van de wet en wat het straks betekent voor de zwembranche, roept de datum van inwerkingtreding de laatste jaren ook nogal wat vragen op. Na een aantal keren te zijn uitgesteld houdt menigeen een slag om de arm. Minister Hugo de Jonge houdt voet bij stuk, maar uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de steun voor invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023 in de Eerste Kamer dreigt weg te vallen. Een krappe meerderheid in de kamer was voor de zomer nog voorstander van invoering op die datum, maar die steun neemt af na een kritisch rapport van het Adviescollege ICT-toetsing. Het ICT-systeem waarop documenten, gegevens en software van alle overheden moeten worden aangesloten hapert volgens het Adviescollege, niet alle functies zijn al klaar en de functies die wel klaar zijn zijn bij lange na niet allemaal getest. Ook is volgens hen niet duidelijk of het systeem voldoet aan de kwaliteitsnormen. Dit roept nu bij veel Eerste Kamerleden die eerst voor waren vragen op. Met nog 11 weken te gaan zal hierover snel duidelijkheid komen. Toch is nu al wel zeker dat de Omgevingswet er gaat komen en dat dit impact heeft op de zwembranche. Het blijft daarom zeker van belang om goed voorbereid te zijn als het moment daar dan straks eindelijk is.


advertentie

Splash Software