‘Technologie maakt de zwemles aantrekkelijker’

Van alle kinderen die nu een zwemdiploma haalt, gaat er slechts een fractie door met zwemmen. Daarnaast zwemmen kinderen weinig tussendoor. Dat kan en moet anders volgens PSV zwemschool. Reden dat de zwemschool het roer omgooit en de zwemlessen inhoudelijk heeft veranderd. Inmiddels zijn de eerste lessen gestart. “We gaan dit jaar beginnen met 100 kinderen, maar we hopen in de toekomst zo’n 1000 kinderen met onze zwemlesmethode met plezier te leren zwemmen.”

Leuker

De belevingswereld van de jeugd is de laatste jaren enorm veranderd, maar de manier van lesgeven ziet Demian Kortekaas (Dutch Dolphin Swimming Club) daarentegen niet echt veranderen. “Het leren zwemmen kan naar ons idee veel leuker, veel meer gericht op het kind van nu. Tegenwoordig zijn er ook veel mogelijkheden op technologisch gebied die kinderen aanspreken.” Stichting Fieldlab Zwemsport heeft de zwemschool overgenomen en gaat in nauwe samenwerking met PSV de uitdaging aan. Maar niet alleen het leren zwemmen wil Demian leuker maken. “Het aantal kinderen dat na het zwemdiploma kiest voor een zwemsport is gering. Zeker als je het afzet tegen het aantal kinderen dat op zwemles zit. Dan zouden wij toch in staat moeten zijn om meer kinderen enthousiast te krijgen? Als zwemlesaanbieder krijgen wij dé kans om te laten zien hoe leuk zwemmen is in plaats van een ‘moetje’ om je diploma te halen. Door de zwemles aantrekkelijker te maken en meer te focussen op de diversiteit van de zwemsport willen we ook kinderen meer stimuleren om te blijven zwemmen.”


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Technologie

Tot voorheen hield de stichting Fieldlab Zwemsport zich vooral bezig met de topsport. Middels de samenwerking met de PSV zwemschool wil men zich ook richten op de breedtesport. Onder de nieuwe naam Dutch Dolphin Swimming Club gaat men de komende jaren kinderen laten zien hoe leuk (leren) zwemmen is. “Door gebruik te maken van de huidige technologie willen wij het leren zwemmen aantrekkelijker maken. De kinderen van tegenwoordig zijn gewend aan het spelen van games, waarom zie je dat dan niet terug in de zwemles?” Onder meer wil men gaan werken met verlichting in de tegels. “Je kunt hiermee zoveel beleving toevoegen wat kinderen echt raakt. Je kunt de wereld waarin zij leven integreren waardoor kinderen veel meer spelenderwijs gaan leren.” En er komen nog meer vernieuwingen aan, maar daarover kan Demian nog niet zoveel zeggen. “Het is echt mooi om te zien hoeveel je kunt doen met de huidige technologie, de mogelijkheden zijn legio.

Anders

Er wordt gewerkt met de KNZB zwemlesmethode SuperSpetters. “Door onze nauwe samenwerking was de link met SuperSpetters gauw gemaakt. Maar wij willen ons daarnaast ook toeleggen op het ontwikkelen van nieuwe producten. Natuurlijk kunnen deze landelijk worden doorgevoerd, maar het is geen doel op zich. Wij willen voornamelijk meer bewustzijn creëren, dat de zwemlessen ook anders en leuker kunnen. Als andere zwemscholen concept over willen nemen is dat alleen maar mooi.” Daarnaast benadrukt Demian dat het geen talentenklasje wordt. “Wij gaan niet op zoek naar de opvolger van Ranomi Kromowidjojo. Natuurlijk sluiten wij onze ogen niet voor talent. Maar wij willen vooral kinderen met plezier leren zwemmen en laten ervaren hoe leuk zwemmen kan zijn.” Voor dit laatste maakt men gebruik van het Sterrenplan van de KNZB waarbij kinderen kunnen kennismaken met de verschillende onderdelen van de zwemsport. “Voor ons is dat een mooie manier om te laten zien hoe gevarieerd de zwemsport is, maar prioriteit heeft het leren zwemmen. Naar ons idee moet én kan dat anders. En dan zijn wij ervan overtuigd dat de animo voor de zwemsport ook toeneemt.”