Samenwerking Belangenvereniging Zwemscholen en NPZ | NRZ

Tijdens een forumdiscussie in de onlangs gehouden ‘Week van het Zwemonderwijs’, in Arnhem werd het nog eens van alle kanten onder woorden gebracht: het zwemonderwijs is toe aan vernieuwing. Een belangrijke rol in die ontwikkeling is weggelegd voor de Belangenvereniging Zwemscholen, een recent in het leven geroepen platform dat circa 300 particuliere zwemscholen vertegenwoordigd. De gesprekken met het branche-instituut Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ|NRZ) over samenwerking zijn in volle gang. Komende maand staat een ontmoeting met beide besturen op het programma. Directeur Ronald ter Hoeven van het NPZ|NRZ, het instituut dat toezicht houdt op de kwaliteit van de examens en uitgever van het Nationaal Zwemdiploma, is blij met de toenadering. ‘We moeten open staan voor veranderingen in de markt.’

Het is vaker betoogd: ons waterrijke land neemt een pionierspositie in als het gaat om zwemonderwijs. Nergens anders leren zoveel jonge kinderen om te gaan met water en wordt zelfredzaamheid in het water op een dergelijke schaal ontwikkeld. De structuur van zwemdiploma’s hier te lande mag gerust uniek genoemd worden. Het NPZ|NRZ geeft in totaal 27 verschillende zwemdiploma’s uit, met het Zwem-ABC als basis van het onderwijs. De examens worden steekproefsgewijs bezocht door rapporteurs van het NPZ|NRZ, een toezicht dat mede een garantie vormt voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien is er het jaarlijks uit te geven vignet dat staat voor een Erkend Opleidings- en Exameninstituut Nationale Zwemdiploma’s. Meer dan 1.200 zwembaden, zwemscholen en verenigingen zijn aangesloten bij het NPZ|NRZ. De keerzijde van het succes is ook bekend: lange wachtlijsten door een tekort aan instructiewater, diplomastructuren die al vele jaren onveranderd zijn en de kwaliteit van instructeurs die door onvoldoende bijscholing ter discussie staat. In het voorbije decennium waren het de particuliere zwemscholen die zorgden voor rimpels in de vijver. Ze groeiden als kool en kwamen met nieuwe inzichten over pedagogiek, gastheerschap en communicatie. Op dit moment nemen ze ruim een vijfde deel van de markt voor hun rekening. Het oprichten van de Belangenvereniging Zwemscholen is volgens voorzitter Silvain Compas dan ook een heuse mijlpaal. Compas beschouwt de belangenvereniging nadrukkelijk niet als de luis in de pels van het NPZ|NRZ. ‘We moeten elkaar niet zien als concurrenten, maar samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van het zwemonderwijs.’

> Lees verder in de digitale uitgave van ZwembadBranche


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.
advertentie

Pomaz