Het belang van de juiste buffercapaciteit

De buffercapaciteit, ook wel genoemd alkaliteit, is bepalend voor een juiste en stabiele pH-waarde. Deze juiste en stabiele pH waarde is op zijn beurt weer bepalend voor een adequate desinfectie van het zwembadwater. Maar waarom is dit zo belangrijk? Wanneer de buffercapaciteit afwijkt van de ideale waarde (minimaal 1 mmol= 60 mg HCO3-) dan zal de pH bij minimale hoeveelheden zuur of loog sterk gaan variëren. Deze sterke pH schommeling is zeer onwenselijk. Zeker als men in ogenschouw neemt dat een optimale desinfectie uitsluitend plaatsvindt in het smalle gebied tussen pH 7,2 – 7,6. Daarnaast bepaalt de buffercapaciteit in hoge mate of zwembadwater agressief is ten opzichte van metaal en kalkhoudende materialen zoals bijvoorbeeld het voegwerk.

Meten is weten
Weet u waardoor de buffercapaciteit wordt beïnvloed? De buffercapaciteit wordt met name beïnvloed door turbulentie en hoge temperatuur. Hierdoor zal de buffercapaciteit laag zijn waardoor letterlijk het van nature in water opgeloste CO2= HCO3- wordt uitgedreven. In praktisch alle zwembaden in Nederland is de focus voornamelijk gericht op pH, vrij-en totaal chloor. Dit terwijl men de buffercapaciteit (bijna) niet meet of bewaakt. Toch kan de buffercapaciteit eenvoudig gemeten worden, zowel discontinu als continu. De meting gebeurt door middel van fotometrie. Bij de constatering van een te lage buffercapaciteit moet men deze verhogen door middel van de dosering van natriumbicarbonaat. Met een simpele berekening kan snel de juiste hoeveelheid worden gecalculeerd. Dit bewijst weer des te meer het belang van de juiste buffercapaciteit. Gelukkig kunnen we constateren dat het besef langzaam aan lijkt door te dringen dat de basis voor goed zwembadwater wellicht met name wordt bepaald door de juiste buffercapaciteit.
Het kan echter zeker geen kwaad om hier alert op te blijven.
Om meer bekend te worden met zwembadtechniek en waterbehandeling in zwembaden kan het ‘Handboek Zwembaden’ van de vereniging Aqua Nederland worden gebruikt als naslagwerk. Voor meer informatie kunt u kijken op www.aquanederland.nl onder het kopje ‘publicaties’.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.
advertentie