Samenwerken aan kwaliteit binnen de Omgevingswet 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingetreden en dat is een historisch moment. Nadat het vele malen is uitgesteld, is het dan eindelijk zover. Elk zwembad moet nu een risicoanalyse opstellen om verdrinking te voorkomen, de gezondheid te beschermen en letsel te voorkomen. Hieruit volgen beheersmaatregelen zoals een toezicht- en schoonmaakplan. Naast de verschillende uitdagingen die de nieuwe wet met zich meebrengt, biedt het ook kansen voor innovatie en verbetering van dienstverlening. Het geeft ruimte om binnen gestelde doelen eigen invulling te geven aan kwaliteitsborging. Hiervoor is het wel essentieel dat er kan worden teruggevallen op een heldere structuur en teamcultuur. Hoe bouw je een bedrijfscultuur waarin medewerkers elkaar constructief aanspreken, kritisch zijn en voortdurend streven naar verbetering en veiligheid voor gasten en collega’s?

Veiligheid en hygiëne

Met het Keurmerk Veilig & Schoon van Stichting Zwembadkeur heeft de zwembranche een instrument in handen om de gewenste structuur te bieden en de interne kwaliteitsborging te optimaliseren. Stichting Zwembadkeur is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft als doel bij te dragen aan structurele verbeteringen op het gebied van veiligheid en hygiëne voor gasten en medewerkers, maar ook om het imago van zwembaden en bewustzijn rond veiligheid te bevorderen. Zo worden bijvoorbeeld procedures rond crisis- en calamiteitenbestrijding met behulp van het Keurmerk Veilig & Schoon inzichtelijk en scherper.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Handboek Keurmerk Veilig & Schoon 2024

Het nieuwe handboek is dankzij de inzet van vele deskundigen aangepast aan de omgevingswet én daarbij opnieuw ingericht. De schrijfstijl is vereenvoudigd en de criteria zijn geclusterd in thema’s. Zo is er onder andere een thema ‘gasten’, een thema ‘medewerkers en organisatie’ en een thema ‘gebouw en installaties’. Deze thema’s vragen ieder om specifieke kennis wat kansen biedt om meerdere medewerkers deelproces eigenaar te laten worden van een aantal criteria binnen een thema. Dit maakt het samenwerken aan kwaliteit makkelijker. Bovendien ben je minder kwetsbaar als organisatie als degene die verantwoordelijk is voor het Keurmerk Veilig & Schoon uitvalt. Om het Keurmerk Veilig & Schoon te behalen en te behouden wordt het zwembad jaarlijks door een gerenommeerd keuringsbureau ge-audit. Deze audits geven je objectieve feedback over waar je staat en wat je kunt verbeteren. Dit kan bijzonder waardevol zijn om de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Uit de feedback die Stichting Zwembadkeur van keurmerkhouders ontvangt, blijkt dat de keuringen en audits als waardevol ervaren worden. 

Lees ook: ‘We hebben hetzelfde doel: zorgen voor een optimale zwembeleving in een bad dat hygiënisch en veilig is’

Primeur voor het Noorderparkbad

Begin januari was het Noorderparkbad in Amsterdam als eerste aan de beurt om volgens het nieuwe handboek ge-audit te worden. Voor alle betrokkenen, zowel vanuit de kant van het zwembad als vanuit de auditoren, was dit even wennen, maar het leverde ook leuke gesprekken op. Het zwembad kreeg handvatten waarmee ze de risico Inventarisatie verder vorm konden geven. Kevin Groot, de keurmerkcoördinator van de vijf gemeentelijke zwembaden Amsterdam, geeft als tip mee: “Lees alles vooraf goed door, zodat helder is waar je aan moet voldoen. En dat je weet welke stappen je moet zetten bij afwijkingen zowel op korte termijn als structureel.“ Kevin licht toe dat door het bijhouden van alle opvolgingen in een dossier je beter inzichtelijk hebt wat je al hebt gedaan. “Zwembaden moeten bijvoorbeeld ook scherp zijn op alle inwerkprotocollen. Als er na een bepaalde periode een nieuwe medewerker bijkomt, wordt wel eens vergeten om het inwerkprotocol in te vullen. Of als een procedure of protocol wijzigt, is het belangrijk hier iedereen over te informeren.” Het Noorderparkbad had alles goed voorbereid en de audit verliep mede daardoor vlekkeloos en met een positief resultaat. 

Veilig & Schoon? Check het gewoon!

Het opzetten en bijhouden van een sterk intern kwaliteitssysteem kan een behoorlijke klus zijn. Met het Keurmerk Veilig & Schoon kun je de risico’s in kaart brengen en afdekken. De jaarlijkse audit zorgt ervoor dat je zeker weet dat je aan alle kwaliteitseisen voldoet én dat je dit kunt aantonen, mocht er onverhoopt toch iets misgaan. Ook als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving, krijg je automatisch alle input die je nodig hebt om hierop in te spelen. 

Kijk voor meer informatie op: www.zwembadkeur.nl