15 oktober ZwembadBranche Dag

Revius Lyceum in combinatie met zwembad

De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug heeft onlangs besloten over te gaan tot nieuwbouw van het Revius Lyceum. De planning is dat de nieuwbouw van de school gereed is bij aanvang van het schooljaar 2017-2018. Ook is besloten dat, als er een nieuw zwembad komt, dat naast het nieuwe Revius Lyceum zal komen. De nieuwbouw van het zwembad dient uiterlijk eind 2017 gereed te zijn. Beide trajecten zullen tegelijk worden gestart.

Het Revius Lyceum in Doorn heeft in samenwerking met de gemeente onderzoek gedaan naar de toekomst van de school. Aanleiding voor het onderzoek is het capaciteitstekort waarmee de school kampt. Dit tekort wordt tijdelijk opgevangen middels noodbouw, maar dat is geen wenselijke situatie. Bovendien moet de school ook qua onderwijskundige ontwikkelingen een slag maken. In het onderzoek zijn drie varianten onderzocht onderzocht. In twee van de drie varianten blijft de huidige school gehandhaafd en wordt deze gerenoveerd. De derde variant betreft nieuwbouw van de school. In het traject hebben gemeente en het Revius nauw samengewerkt.

In opdracht van de gemeenteraad is afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor het nieuwe omni-zwembad in de gemeente. Als kaders voor een geschikte locatie heeft de gemeenteraad aangegeven dat de locatie zich moet bevinden in of tussen de dorpen Driebergen en Doorn. Ook moest nadrukkelijk gekeken worden naar combinaties met sport, onderwijs, zorg en/of gezondheid. Tenslotte is het duurzaamheidaspect meegenomen in het onderzoek. Uit een groslijst van locaties zijn de twee meest geschikte locaties overgebleven, waaronder de locatie van het Revius te Doorn.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Uiteindelijk is voor het Revius gekozen vanwege de combinatie met onderwijs. Daarnaast zijn er efficiencyvoordelen te behalen door gedeelde horeca en gedeelde parkeerplaatsen. Ook duurzaamheidaspecten zijn goed inpasbaar, met name omdat bij nieuwbouw van zowel de school als het zwembad nieuwe technieken op duurzaamheidgebied kunnen worden toegepast.
Het nieuwe zwembad wordt ook meegenomen in de kerntakendiscussie.


advertentie