Oostelijk Zwembad en Van Maanenbad ingrijpend verbouwd

Met deze operatie is een investering gemoeid van ruim 18 miljoen euro. De werkzaamheden starten volgend jaar zomer. Het Oostelijk Zwembad in Kralingen en het Van Maanenbad in Noord worden gerestaureerd en ingrijpend verbouwd. De twee Rotterdamse baden zijn van grote betekenis voor het aanbod van zwemwater in Rotterdam. ‘Renovatie van beide baden is daarom urgent.
Want we willen ook in de toekomst inwoners voldoende mogelijkheden beiden om te zwemmen’  zegt wethouder Hamit Karakus (wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed en stedelijke economie). Om ook tijdens de verbouwingen voldoende zwemwater te garanderen, worden de verbouwingen na elkaar uitgevoerd. Vanaf zomer 2012 is het Oostelijk Zwembad aan de beurt, een jaar later volgt het Van Maanenbad. Bovendien zal het buitenbassin van het Van Maanenbad worden overdekt zodat daar tijdens de verbouwingen kan worden gezwommen. Deze tijdelijke overkapping moet klaar zijn voor dat de verbouwing van het Oostelijk Zwembad start. Zwemmers van het Oostelijk Zwembad kunnen dan uitwijken naar het Van Maanenbad.

?Het Oostelijk Zwembad in Kralingen is verouderd en kampt met achterstallig onderhoud. Het voldoet niet meer aan de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwembaden (WHVZ) en de technische installaties zijn aan het einde van hun levensduur. Om sluiting te voorkomen wordt het zwembad voor 8,9 miljoen euro ingrijpend verbouwd en gerestaureerd. Daarna voldoet het bad weer aan alle eisen van deze tijd en is de levensduur van dit Rijksmonument met 40 jaar verlengd. De gemeente Rotterdam zal het Oostelijk Zwembad, inclusief het inpandige Beatrixbad, kopen door het Kralingse Zwembad in de wijk De Esch te verkopen. Dit zwembad kan, mede door zijn besloten karakter, volgens de gemeente worden afgestoten.


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.?De renovatie van het Van Maanenbad start volgens de huidige planning in de zomer van 2013. Ook dit zwembad is sterk verouderd, zowel qua constructie als technische installaties. De renovatie van dit bad, waarmee een investering is gemoeid van 9,5 miljoen euro, is minder urgent dan het Oostelijk Zwembad en daarom later aan de beurt. De gemeente verwerft het Van Maanenbad doordat de erfpacht afloopt per 14 augustus 2011.

?De gemeente doet veel moeite om het aanbod van zwemwater in Rotterdam (met name in de deelgemeenten Noord en Kralingen-Crooswijk) tijdens de verbouwingen te garanderen. Daarom  worden de baden niet gelijktijdig gesloten en is er twee jaar lang een overkapping van het Van Maanenbad. Alleen in de zomer van 2012 en 2013 kan niet buiten worden gezwommen in het Van Maanenbad.


advertentie

XS2 voor Zwembaden