Project 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ afgerond

Tijdens het Nationaal Zwembadcongres is de eerste toolkit van het project 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ overhandigd aan Jan Rijpstra. In de toolkit zit een boekje waarin de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn samengebracht. Gemeenten, zwemlesaanbieders en basisscholen kunnen aan de hand van dit boekje zwemvaardigheidsbeleid ontwikkelen dat het beste bij de mogelijkheden en behoeften in hun gemeente aansluit.

Het project 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ startte in 2006 en heeft als doel de zwemvaardigheid in Nederland op een positieve en effectieve wijze opnieuw onder de aandacht te brengen. Dit door de aanwezige kennis en ervaring te verzamelen, te beoordelen en beschikbaar te stellen.
Meer achtergrondinformatie, het boekje, maar ook alle eindrapporten van de onderzoeken die in het kader van het project zijn uitgevoerd, zijn terug te vinden op de websites www.zwemvaardigheid.nl en www.nederlandzwemt.nl.