15 oktober ZwembadBranche Dag

Project 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ afgerond

Tijdens het Nationaal Zwembadcongres is de eerste toolkit van het project 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ overhandigd aan Jan Rijpstra. In de toolkit zit een boekje waarin de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn samengebracht. Gemeenten, zwemlesaanbieders en basisscholen kunnen aan de hand van dit boekje zwemvaardigheidsbeleid ontwikkelen dat het beste bij de mogelijkheden en behoeften in hun gemeente aansluit.

Het project 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ startte in 2006 en heeft als doel de zwemvaardigheid in Nederland op een positieve en effectieve wijze opnieuw onder de aandacht te brengen. Dit door de aanwezige kennis en ervaring te verzamelen, te beoordelen en beschikbaar te stellen.
Meer achtergrondinformatie, het boekje, maar ook alle eindrapporten van de onderzoeken die in het kader van het project zijn uitgevoerd, zijn terug te vinden op de websites www.zwemvaardigheid.nl en www.nederlandzwemt.nl.


advertentie


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.XS2 voor Zwembaden

Een gedachte over “Project 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’ afgerond

 1. samenvating van combifunctionaris Fit2School TwenteBad

  Bij driekwart van de Hengelose basisscholen staat Fit2School inmiddels op het lesprogramma. De bijzondere meerwaarde van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs in het zwembad blijkt ook uit de positieve reacties van leraren, ouders en vooral uit die van de vele enthousiaste deelnemende basisschool leerlingen. In het derde Fit2Schooljaar gaan de combifunctionarissen (Margreet Bos en Bertil Pepers) met hetzelfde concept verder. Wel is er een kleine aanpassing gemaakt. Het aantal “natte gymlessen” is terug gebracht van 20 naar 16 vaste lessen. Na de meivakantie in 2011 krijgen alle scholen een spectaculaire sportdag. Kinderen die voor het tweede of derde jaar meedoen kunnen dit jaar het zwemABC compleet maken.

  In het schooljaar 2010-2011 doen 27 van de 36 basisscholen mee met dit unieke Fit2Schoolproject.

  Fit2School compleet is voor alle kinderen van de groepen 5 t/m 8. Aan de hand van de vijf verschillende thema’s (zwemmen als race, zwemmen als show, zwemmen als survival, zwemmen als spel en zwemmen als avontuur) worden er weer vele afwisselende lessen gemaakt zodat de kinderen veel ervaring op kunnen doen in en rond het water. Bij deze ”natte gymlessen” staat samen werken, samen spelen, samen leren, veiligheid en natuurlijk plezier maken centraal.

  Fit2School is niet alleen leuk, afwisselend en spannend. Fit2School heeft een extra toegevoegde waarde voor de gezondheid, de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemende leerlingen. Zeker Fit2School onderdelen als ijswakzwemmen, reddend zwemmen en pop-opduiken doen veel met de kinderen. Door deze activiteiten kunnen ouders met meer gerustheid kinderen rond open- en zwembadwater laten spelen. Al deze leerzame oefeningen worden behandeld in het thema zwemmen als survival. Conditioneel zijn onderdelen als waterslagbal en waterpolo veeleisend. Verder is het erg goed voor veel kinderen dat de standaard keuzevolgorde voor groepjes bij voetbal en hockey e.d. nu eens volledig overhoop wordt gegooid. Een kind met licht of redelijk overgewicht kan prima de beste zwemmer zijn en hierdoor een grote boost in zijn of haar zelfvertrouwen krijgen. In het thema zwemmen als race wordt de techniek en het uithoudingsvermogen van de volgende drie wedstrijdslagen behandeld: schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. In stappen leren de kinderen beter zwemmen. Aan het stroomlijnen en de ademhaling wordt uitvoerig aandacht besteed. In dit thema wordt ook stabiliteitstraining en wateraerobic gegeven. De avontuurlessen, één van de manieren om de onderwaterwereld te ontdekken, heeft vele attractieve mogelijkheden in zich. Bij deze activiteiten staat ‘avonturieren’ onder water centraal. De kinderen leren flipperen en snorkelen zodat ze het later ook kunnen in het zoute zeewater. Tijdens de lessen gaan ze op zoek naar schatten, maar ook het opduiken van zware voorwerpen is leuk om samen te doen. Het opduiken van de duizenden gekleurde munten of de glimmende DVD’s vinden kinderen prachtig om te doen. Tijdens het thema zwemmen als spel kunnen vele spelen die in een gymzaal gespeeld worden, met de nodige aanpassingen, ook in een zwembad gedaan worden. Het gaat hier om tikspelen, overzwemspelen en balspelen. Met evenwichtige partijen kunnen de spelen attractief en uitdagend zijn. Een voorbeeld is: waterpolo, minipolo, waterslagbal en het “blind zwemmen” in het communicatie spel. Het klimmen en klauteren op watertoestellen komt ook aan de orde. Showspringen, showtrucs en herhalingen van de voorgaande lessen staat centraal in het thema zwemmen als show. Kinderen worden hierin uitgedaagd om hun aangeleerde kunsten aan zichzelf en anderen te tonen. Showspringen kan zowel vanaf de kant als vanaf de springplanken.

  Fit2School zorgt ook voor veiligheid.

  In de pers is de laatste maanden veel aandacht geweest voor de veiligheid van kinderen in en rond het zwemwater. Er is geconcludeerd dat de zwemkunsten van de kinderen in de laatste jaren sterk achteruit is gegaan. Door vele instanties is al geopperd dat het goed zou zijn dat alle kinderen bij het verlaten van de basisschool ook in het bezit zouden moeten zijn van het Zwem ABC. Gelukkig kennen wij in Hengelo de natte gymlessen tijdens Fit2School. Wij, maar ook de meekomende schooldocenten en ouders kunnen hier zelf zien hoe nodig het is dat de kinderen het zwemmen moeten bijhouden. De Fit2School docenten in samenwerking met de vereniging WS Twente maken het dit school jaar mogelijk om alsnog het Zwem ABC voor vele kinderen compleet te maken.

  Aan het einde van het schooljaar ’10-‘11 is het voor de deelnemende kinderen van de groepen 7 en 8 mogelijk om alsnog het B of C diploma te halen. Tijdens de 16 natte gymlessen proberen we in iedere les een onderdeel van het B en C-diploma te oefenen zodat ze aan het einde van het jaar mogelijk kunnen afzwemmen.

  Kinderen die het zwemmen leuk vinden proberen we zoveel mogelijk te infiltreren in de zwem- en waterpolovereniging WS Twente.

  Ook de kinderen die veel moeite hebben tijdens de schoollessen helpen we. In overleg met de schooldocent en de ouders geven we deze kinderen tijdens de verenigings uren (op zaterdag) extra les zodat de kinderen de schoolles al een keer hebben gehad als ze met de eigen klas komen. Het afgelopen schooljaar hebben we ruim 20 kinderen die nog niet in het bezit waren van een zwemdiploma, via de sleepnet regeling van de Gemeente Hengelo, alsnog zwemles aan kunnen bieden. Alle kinderen zijn inmiddels geslaagd.

  Fit2School is een project waar scholen zich positief mee kunnen onderscheiden naar ouders en naar andere scholen. Het afgelopen schooljaar jaar hebben ruim 2300 kinderen van 26 Hengelose basisscholen mee gedaan met de zwemactiviteiten in ”De Bloashal” van het Twentebad. In totaal hebben de combifunctionarissen in het schooljaar ‘09 –‘10 ongeveer 28.500 keer een kind “natte gymles” gegeven. Inmiddels zijn er voor het schooljaar ’10-’11 al weer meer aanmeldingen. De teller staat inmiddels al op 34.000 keer dat eer een kind komt zwemmen. Een ruime toename. Dit schooljaar zijn alle uren tot aan de zomervakantie al vol geboekt (6 lessen per dag, 4 dagen in de week (niet op woensdag) 40 weken lang. Gemiddeld 38 kinderen per les.)

  Fit2School, dat gun je toch ieder kind

  op onderstaande link bewegende beelden van Fit2School

  http://www.youtube.com/watch?v=WY8gogOkcso

  Voor vragen en of opmerkingen

  Bertil Pepers

  Combifunctionaris Gemeente Hengelo/Fit2School

  0611512955

Reacties zijn gesloten.