Onderzoek naar minder chloorgebruik zwembaden

Het ministerie van VROM heeft een onderzoeksplan laten opstellen voor een pilotonderzoek naar verschillende alternatieve technieken voor zwemwaterbehandeling. Uiteindelijk doel is om het chloorgebruik in de Nederlandse zwembaden te verminderen. Het gebruik van chloor gaat gepaard met ongewenste neveneffecten waaraan personeel en bezoekers worden blootgesteld. Uitgangspunt is wel dat de microbiologische veiligheid van het water gewaarborgd moet blijven.

Voor desinfectie van het zwembadwater wordt vrijwel altijd gebruikgemaakt van chloorbleekloog (in de volksmond chloor genoemd). Daarmee worden echter ook desinfectiebijproducten gevormd, die bij personeel en bezoekers leiden tot klachten in de vorm van huid- en slijmvliesirritaties.
Het ministerie van VROM heeft een consortium van zes onderzoeksinstellingen (onder leiding van KWR Watercycle Research
Institute) een onderzoeksplan laten opstellen voor een toekomstig pilotonderzoek naar verschillende behandelingstechnieken van zwembadwater. Op basis van dat onderzoek kan dan worden bepaald welke behandelingstechniek (of combinatie van technieken) de beste resultaten geeft.

Lees hier het onderzoeksplan.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.
advertentie

Splash Software