Zwembaden Nijkerk in andere handen

Op 21 december 2009, zijn de overeenkomsten getekend tussen de gemeente en sportexploitant SRO uit Amersfoort, dat de komende vijf jaar de exploitatie en het beheer over de beide Nijkerkse zwembaden (De Slag en Bad Bloemendal) alsook sporthal Ridderspoor en sporthal de Slag gaat voeren. Namens de gemeente tekende wethouder Theo Manten. Namens SRO, directeur Leo Steijn. Binnenkort zal het bestuur van de Stichting Zwembad, dat sinds de bouw van zwembad Bloemendal, nu 43 jaar geleden, verantwoordelijk was voor het zwembad, de sleutels overhandigen.
Voorzitter Gerard van den Tweel keek met lede ogen toe. De overdracht was min of meer afgedwongen door gemeenteraad en gemeentebestuur. Anderhalf jaar geleden luidde het bestuur van Bad Bloemendal de noodklok en dreigde het buitenbad in de zomer niet te openen, omdat het voortbestaan van het zwembad dan in gevaar zou komen. Na een handtekeningenactie schoof de gemeenteraad extra geld toe, maar wilde wel dat er een structurele oplossing zou komen. Na veel overleg kwam die er nog niet. De keuze of beide zwembaden kunnen blijven of moeten worden vervangen door één nieuw te bouwen bad, werd nog niet gemaakt. Wel werd overeengekomen dat het beheer en de exploitatie openbaar zou worden aanbesteed. SRO uit Amersfoort kwam als winnaar uit de bus. Na lange en pittige onderhandelingen. De exploitant van zwembad en sporthal De Slag en sporthal Ridderspoor in Hoevelaken, de Stichting Sportfondsen, diende ook een offerte in, maar verloor de slag.

Theo Manten toonde zich verheugd dat de overdracht nu binnenkort een feit wordt. Hij sprak over een lastig proces met een “heel fijn resultaat.” De onderhandelingen waren stevig, volgens Manten, maar de partijen bleven altijd respect voor elkaar tonen. “De focus lag op zwembad Bloemendal, dat straks in gemeentelijk eigendom komt.” Hij sprak zijn waardering voor de besturen van Stichting Zwembad Bloemendal en Stichting Sportfondsen Hoevelaken, die al die jaren de sportvoorzieningen hebben beheerd.
SRO-directeur Stein toonde zich eveneens verheugd. “Er is een basis voor een goede exploitatie, die aansluit bij mogelijkheden om te regionaliseren. Mensen laten zich niet meer leiden door gemeentegrenzen. Er zijn kansen op schaalvergroting, central inkoop en marketing. Mogelijk kunnen we een regionaal zomerabonnenment aanbieden, waarmee mensen kunnen kiezen tussen verschillende zwembaden in de regio.”
Het personeel van de beide zwembaden blijft in functie en komt in dienst van SRO. Het personeel is hier al over ingelicht. Voor zwembad Bloemendal geldt dat het groot onderhoud voor rekening komt van de gemeente, evenals de kosten voor het schoolzwemmen. Beide bedragen zijn uit de exploitatie-overeenkomst gelaten. Verder zijn er financiéle prikkels in de overeenkomst opgenomen, die SRO moeten prikkelen tot een goede en sluitende exploitatie te komen. SRO-directeur Steijn kende de geschiedenis van Bad Bloemendal niet, maar wil de couleur locale zeker respecteren.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.(Bron: DeStadNijkerk.nl)


advertentie

Pomaz