Save the date - ZwembadBranche Dag

Politiek en zwembranche buigen zich over het zwemonderwijs: komt er één nationaal diploma?

Gisteren was er bij EenVandaag een item over de wettelijke verankering van het zwemonderwijs. Volgens VVD-Tweede Kamerlid Rudmer Heerema, initiator van de initiatiefwet, is dit hard nodig omdat nu iedereen een zwemdiploma zelf kan verzinnen en uitdelen en hij het daarom belangrijk vindt dat er één zwemdiploma komt waar dezelfde eisen op staan. Diezelfde dag kwam ook de branche bijeen op verzoek van minister Helder om met elkaar te kijken hoe de kwaliteit van het zwemonderwijs kan worden geborgd.

Voor de bühne

Voorafgaand deed een persbericht van Shiva de Winter (NSWZ) nog wat stof doen opwaaien omdat hij hierin aangaf dat niet alleen hij, maar ook zijn advocaat en tevens woordvoerder van de stichting NSWZ Bart Maes mee zou komen. Vanuit de politiek gaf SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen, betrokken bij het opstellen van de initiatiefwet, aan dat hij dit niet constructief vond. “Het is heel logisch dat er gekeken wordt hoe er gewerkt kan worden naar een situatie waarin ouders er op kunnen vertrouwen dat hun kinderen op zwemles veilig zijn en ook echt goed leren zwemmen en met een diploma voldoende zwemvaardig zijn. Er zijn nu geen landelijke kwaliteitseisen en waarborgen, daarover zou men nu juist in gesprek moeten. Dat is effectiever dan paniek zaaien en dreigen met advocaten.” Voor Shiva was het duidelijk, Bart maakt onderdeel uit van de Stichting en en dus is hij ook van de partij. “Het is voor mij logisch dat als er gesproken wordt met alle partijen uit de branche over de branche, hij er ook bij is. Hoewel ik helaas achteraf moet constateren dat de bijeenkomst zelf weinig heeft toegevoegd. Zoals altijd zeggen we steeds met elkaar dat we het beste voor hebben met de zwemveiligheid van onze kinderen en hierin samen willen optrekken, maar als het er op aankomt zie ik daar weinig van terug. Het is fijn dat we allemaal bij elkaar zitten, maar het is meer voor de bühne. Het lijkt erop dat de zwemscholen straks weer niet meetellen in politiek Den Haag als de besluiten worden genomen. Ik vrees dan ook voor de initiatiefwet. Er is wat mij betreft daarom nog volop werk aan de winkel.”

Lees ook: Wat is nodig om de kwaliteit van het zwemonderwijs te garanderen?

Goede discussie

Vanuit de NRZ kijkt Titus Visser terug op een goede bijeenkomst en volgens hem doet elke vorm van negativiteit geen recht aan de sfeer van gisteren. “Wij hebben met elkaar goed gediscussieerd over de principiële vragen waar wij nu voor staan en de uitkomsten vormen een waardevolle input. Het is belangrijk dat we dat blijven vasthouden.” Waarbij het voor Titus nog veel te vroeg is om het over de invulling te hebben. “We zijn nog helemaal niet zover dat we het hebben over opleidingseisen of afmetingen van zwembaden voor het afzwemmen. Dit zal wel gebeuren in een later stadium en daarom vind ik het zo ontzetten belangrijk dat wij met elkaar het gesprek blijven aangaan. Zodat wij alle ideeën met elkaar en het ministerie kunnen delen.” Ook voor Titus is het nu nog onduidelijk hoe het procesmatig verdergaat. “Wij zullen alle input van gisteren open en transparant voorleggen aan de minister. Ik verwacht dat zij dit verder gaat bespreken in de kamercommissie en dat het mee wordt genomen in de consultatieronde van de initiatiefwet.” Hoewel nog onduidelijk is hoe de initiatiefwet er nu precies uitziet, verwacht Titus dat het op hoofdlijnen is beschreven. “Als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is gegaan, zal alsnog input nodig zijn vanuit de branche om hier verder invulling aan te geven. Wij zullen hierin een faciliterende en samenbindende rol blijven spelen en hopen met alle partijen het concreet te kunnen maken om met elkaar de kwaliteit van het zwemonderwijs te kunnen borgen.”

Constructief

Roel Driessen (EasySwim) vond het zeer constructief om met betrokken partijen bij elkaar te zitten, vraag blijft wel wat het concreet gaat opleveren. “Het is voor ons nu nog onduidelijk wat de precieze inhoud van de initiatiefwet is en de status. Wordt deze input nog meegenomen en worden wij ook gevraagd voor de consultatieronde?” Roel is ook niet zozeer voorstander van een wet. “Niemand zal er op tegen zijn dat je kwaliteit wil borgen, maar hoe ga je dat dan doen? Als je een ondergrens vastlegt in de wet, loop je de kans dat zwemlesaanbieders hieraan gaan voldoen en ouders hiermee tevreden zijn. Met als gevolg dat de kwaliteit van het onderwijs juist naar beneden gaat. Timmer je het dicht met allerlei richtlijnen, laat je weinig ruimte voor innovatie. Dat terwijl zwemlesaanbieders zich nu moreel verantwoordelijk voelen voor het leveren van kwalitatief goed zwemonderwijs en dito zwemdiploma. Er is nu ook geen aanleiding voor, als je het afzet tegen andere landen is het niveau van Nederland juist erg hoog.” Roel juicht het dan ook van harte toe dat partijen bij elkaar zitten zoals gisteren. “Er leven veel vragen over de mogelijke wettelijke verankering van het zwemonderwijs en de ruimte voor partijen om hier een eigen invulling aan te geven. In het belang van de branche en dus de zwemveiligheid van de kinderen, is het daarom goed dat we het gesprek met elkaar blijven voeren. Nu en in de toekomst.”

Kijk hier de uitzending terug van EenVandaag
Hellebrekers