23 april ZwembadBranche Dag Belgie

‘Laten we nu samen de trend doorbreken’

Begin februari behaalde GroenLinks-PvdA Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis zijn zwemdiploma. Als kind heeft hij nooit leren zwemmen, wat hem eigenlijk altijd heeft belemmerd. Nadat zijn kinderen op zwemles zaten en zich afvroegen waarom hun vader geen diploma had, besloot hij alsnog te leren zwemmen. Een jaar later kreeg hij dan eindelijk dat felbegeerde, welverdiende bewijs van zwemvaardigheid. Het was voor hem een mijlpaal, net als het aannemen van zijn motie die hij samen met SP-Kamerlid Van Nispen had ingediend. “Het is voor mij fundamenteel dat een meerderheid van de Tweede Kamer gisteren heeft ingestemd met het herinvoeren van schoolzwemmen en het benoemen van een overheidstaak om openbare zwembaden open te houden.”

Afname zwemdiploma’s

Al geruime tijd zet Mohammed zich in voor de zwemveiligheid van kinderen. Als geen ander weet hij dat leren zwemmen niet vanzelfsprekend is en hoe belangrijk het is dat dit wordt geborgd. Wat betekent dat zwemlessen betaalbaar en toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Mohammed vond het dan ook zorgelijk dat onderzoek aantoonde dat het aantal kinderen zonder diploma is gestegen, vooral bij kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en met een migratieachtergrond of ouders met een migratieachtergrond. Dit kan de politiek niet laten gebeuren, vindt Mohammed. Daarom diende hij samen met Michiel van Nispen een motie in. Gisteren was de stemming en bleek dat een meerderheid achter hun oproep staat. “Het feit dat minder kinderen een zwemdiploma halen, heeft gevolgen voor een hele generatie. Er zullen straks meer tieners en pubers zijn die niet zwemvaardig zijn en ik weet uit eigen ervaring wat dat betekent. Dat mogen wij als overheid niet laten gebeuren. Ik ben dan ook enorm verheugd dat de motie is aangenomen en dat de zo wordt erkend dat inkomen een rol speelt, waardoor er minder kinderen zijn met een diploma.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Essentiële nutsvoorziening

Tevens is Mohammed opgetogen dat nu is vastgesteld dat er een tekort aan zwemwater is. “De bevolking zal de komende tijd alleen maar toenemen, maar het aantal zwembaden daalt. Je kunt op je vingers natellen dat dit problemen gaat opleveren. Het is dan ook een goede ontwikkeling dat door het aannemen van deze motie de politiek nu actie moet ondernemen om ervoor te zorgen dat er voldoende zwemwater is om te leren zwemmen. We zien nu dat het niet gelijk oploopt, het weglekken van zwemwater dat we zo hard nodig hebben, moeten we stoppen. De gemeente moet het zwembad dus zien als een essentiële nutsvoorziening in het belang van onze veiligheid. Dit betekent ook dat gemeenten zwembaden niet meer mogen sluiten om de begroting sluitend te maken.” Hiermee bedoelt Mohammed niet dat hij wil dat alle zwembaden gemeentelijk eigendom worden. “Het gaat erom dat de gemeente ervoor zorgt dat de afstand tot een zwembad niet te groot wordt en dat het betaalbaar blijft. Hiervoor hoeft het bad niet van de gemeente te zijn, wel moet er inspraak zijn om de toegankelijkheid letterlijk en figuurlijk te kunnen waarborgen, zoals afspraken over tarieven en het behoud van zwembaden.”

Lees ook: Herinvoeren schoolzwemmen kost 212 miljoen: doen?

Vrees zwemscholen

Het herinvoeren van schoolzwemmen ziet Mohammed ook als een belangrijke stap. “Uiteraard moeten hierover goede afspraken worden gemaakt met het onderwijs, maar het belangrijkste is dat alle kinderen de kans krijgen om te leren zwemmen.” In de branche zijn veel particuliere zwemlesaanbieders bang dat zij hierin niet worden betrokken en men vreest dat zwemscholen zullen omvallen. Waardoor er vervolgens nog minder zwemlesaanbieders overblijven voor al die kinderen die moeten leren zwemmen. Wat volgens Mohammed ook exact de reden is waarom dit niet zal gebeuren. “Ik begrijp de zorgen van ondernemers, maar naar mijn mening zijn ze ongegrond. Alle zwemlesaanbieders zijn juist heel hard nodig, er is nu al een tekort aan lesgevers. Ik kan me voorstellen dat zwemlessen niet altijd tijdens schooluren zullen plaatsvinden, ze kunnen ook na schooltijd worden georganiseerd in het kader van de Rijke Schooldag. Hoe dan ook, zwemscholen kunnen hierbij ook van grote waarde zijn.” Waarbij Mohammed nadrukkelijk aangeeft dat het niet de verantwoordelijkheid voor scholen is. “Het is zeker niet de bedoeling om dit op het bordje van de scholen te leggen, leraren zijn hiervoor niet verantwoordelijk. Wij zien het als een gezamenlijke inspanning.”

Keurmerk diploma

Daarnaast zou Mohammed ook graag zien dat er een nationaal zwemdiploma komt, maar volgens hem is het nu aan de branche om hier actie te ondernemen. “Vanuit de politiek willen we graag dat ouders weten dat het zwemdiploma goed is wanneer hun kinderen deze krijgen. De overheid kan hiervoor een keurmerk verstrekken, maar het is aan de branche om tot een consensus te komen over de diplomalijn. Dit kunnen er ook verschillende zijn, maar het is niet aan ons om die discussie te voeren. Onze taak is ervoor te zorgen dat zwemmen toegankelijk is voor iedereen, zodat iedereen veilig is in en om het water. Leren zwemmen is essentieel voor de veiligheid van iedereen. Met het aannemen van de motie heeft de Tweede Kamer dit gelukkig ook eindelijk erkend. Ik ben blij dat ik nu mijn zwemdiploma heb, maar het was duidelijk beter geweest als dit was gewaarborgd vanuit de overheid. Gedane zaken nemen geen keer, maar laten we nu samen de trend doorbreken.”