Passende zorg: ook inzetten op gezonde leefstijl

Uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) september 2021 blijkt dat de zorg tegen grote problemen aan gaat lopen. We hebben meer mensen nodig, steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig en er komen meer dure geneesmiddelen. Daarmee stijgen de zorgkosten naar ongekende hoogten. Als we niets doen, kan straks niet iedereen meer zorg krijgen. We moeten nú keuzes maken. Reden dat de overheid het gesprek aangaat over passende zorg. Eén van de oplossingen: gezonde leefstijl. Meer bewegen, meer zwemmen.

Dramatisch

Het Zorginstituut Nederland maakt data over de kwaliteit van de zorg begrijpelijk en toegankelijk zodat beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders betere beslissingen kunnen nemen. Daarnaast werken zij samen met alle partijen in de zorg aan het maken van kwaliteitsstandaarden en randvoorwaarden voor verzekerde zorg. Recent hebben zij in een filmpje over de Nederlandse zorg in 2040 een dramatisch beeld geschetst als waarschuwing voor als we nu niks doen. We zien overvolle wachtkamers, een tekort aan zorgverleners en materiaal, rondzwervende mensen met psychische problemen en kwetsbare mensen die aan hun lot worden overgelaten. Gaan we die kant ook echt op? Volgens het instituut niet als we nu keuzes maken. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen is men daarom een discussie gestart over passende zorg. Het gaat hierbij dan om 4 basisprincipes:


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.  • Passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs. 
  • Passende zorg betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen. 
  • Passende zorg wordt waar dat kan, zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd. 
  • Passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid. 

Lees ook: Inzetten op preventie tegen stijgende zorgkosten: zwemmen brengt én houdt Nederland in beweging

Preventie

Gezonde leefstijl is natuurlijk belangrijk omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. in Nieuws en Co op Radio 1 reageert Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas en internist bij het Erasmus MC, op het filmpje over de zorg in 2040 en benadrukt zij het belang van een gezonde leefstijl. Zij geeft aan dat op dit moment ruim de helft van de volwassenen overgewicht heeft en dat dit, als er niets gebeurt, in 2040 oploopt tot twee derde van de bevolking. Met alle gevolgen van dien omdat ernstig overgewicht leidt tot ruim 200 andere obesitas-gerelateerde ziekten zoals hart- en vaatziekten, depressie, gewrichtsklachten. Maar de afgelopen jaren zagen wij ook dat het kan leiden tot een ernstiger verloop van infecties zoals bij covid19. Alleen al hiervoor is ingrijpen in haar ogen cruciaal. Hierin is zij zeker niet de enige, al langer wordt door de beweegsector geroepen dat we het tij kunnen keren als we meer inzetten op bewuster eten en voldoende bewegen.

Samenwerken

Eén van de speerpunten van passende zorg is dus meer aandacht voor gezondheid en het voorkomen van ziekte. Om te voorkomen of te zorgen dat het minder ernstig is. De overheid gaat hierover het gesprek aan met iedereen in Nederland die hierover wil meepraten. Men vindt dat alle verschillende manieren waarop mensen naar goede zorg kijken aan elkaar moeten worden verbonden tot een geheel. Wat nu nog niet gebeurt en waardoor projecten, programma’s en plannen voor betere zorg vaak niet verder komen dan waar ze zijn ontwikkeld. Eind 2020 publiceerden het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’, waarin staat wat zij denken dat nodig is om passende zorg voor elkaar te krijgen. Waarbij zij aangeven dat het belangrijkste is dat er wordt samengewerkt en alle partijen uit de samenleving hun bijdrage leveren. Iedereen heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Praat mee!

Zeker ook zwemmen is een geschikte manier van bewegen om vitaal te blijven en ook de zwembranche kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Bewegen in het water is voor jong en oud een prettige manier om fit en vitaal te worden of te blijven. Heb jij concrete ideeën of wil je graag sparren met andere sportaanbieders of betrokken partijen over hoe de zwembranche kan helpen om de zorg betaalbaar te houden? Kijk op de website van Het Zorginstutuut voor meer informatie en praat mee op social media via #DeZorgVanMorgen

Kijk hier voor het filmpje de zorg in 2040


advertentie

VDH Watertechnology