Oprichting ‘Werkgeversvereniging in de Zwembaden en Zwemscholen’

Op 1 juli 2016 is de nieuwe CAO Zwembaden van kracht geworden. Nadat de CAO is afgesloten hebben de zwembaden en RECRON besloten dat de zwembaden zélf partij bij de CAO Zwembaden worden en zélf de daarbij behorende werkzaamheden zullen gaan verrichten.
iStock_000000890044Medium
CAO Zwembaden
De bestuursleden van de bedrijfsgroep zwembaden hebben daarom het initiatief genomen om een eigentijdse werkgeversvereniging op te richten, voorlopig onder de werktitel ‘Werkgeversvereniging in Zwembaden en Zwemscholen’. Het adviesbureau HS Arbeidsvoorwaarden zal hen bij de CAO Zwembaden adviseren, begeleiden en ondersteunen met als doel een nieuwe werkgeversvereniging per 1 januari 2017 die operationeel is.

Lean & mean
Het voorlopige bestuur wordt gevormd door Teun van Etten (Sport Servicepunt Langedijk) in de functie van voorzitter, Erwin van Iersel (Optisport) als secretaris, Bruno Giebels (Sportfondsen Groep) als penningmeester, Bert Lavrijsen (Laco) als lid en Alex Walter (zwembad Den Helder te Doesburg) als lid. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering zal de definitieve benoeming van het bestuur worden bekrachtigd. Uitgangspunt is dat de eigentijdse vereniging haar taken ‘lean & mean’ uitvoert. In eerste instantie zal de nieuwe vereniging zich richten op de volgende taken:


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.  • Uitvoering geven aan de Sociale Agenda van de huidige CAO Zwembaden.
  • Onderhandelen met vakbonden over de nieuwe CAO (en de Sociale Agenda), Sociaal Fonds en (toekomstig) Pensioenfonds.
  • Lobby gericht op arbeidswet- en regelgeving.
  • Lobby gericht op andere voor zwemondernemers relevante wet- en regelgeving.
  • Informatie en advisering van de leden over de eerste 3 punten.
  • Kenniscentrum op basis van onder meer beschikbare informatie van leden.

Inrichting vereniging
De komende weken zal de vereniging definitief worden opgericht en zal een externe partij de het verenigingsmanagement van de vereniging voor haar rekening nemen. Na de oprichting zal de website gelanceerd worden waar alle zwembaden & zwemscholen zich kunnen aanmelden als lid. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de totale inrichting van de vereniging en zal de contributiestructuur worden bepaald, het streven is een voordeliger contributie niveau. Alle leden worden vervolgens uitgenodigd voor de eerste Algemene Ledenvergadering.

Nog niet opgezegd?
Na overleg met RECRON is gebleken dat nog niet alle zwembaden hun lidmaatschap hebben opgezegd bij RECRON. Eerder is aangegeven dat dit tot uiterlijk 15 december mogelijk is. Aangezien RECRON van mening is dat zij na 1 januari deze zwembaden niet meer kan ondersteunen op cao gebied heeft RECRON besloten om de termijn van opzegging te verlengen tot 31 december 2016.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Teun van Etten (t.vanetten@sportsl.nl) en voor vragen aan RECRON kun je contact opnemen met Arthur Helling (helling@recron.nl)

Lees ook
>> ‘RECRON en zwembadsector geven elkaar de ruimte’


advertentie

Dewi Online