Doen gemeenten het schoolzwemmen de das om?

Tijdens onze inspiratiedag Schoolzwemmen presenteerde het Mulier Instituut de cijfers van een onderzoek naar schoolzwemmen onder scholen. Hieruit kwam naar voren dat schoolzwemmen door steeds minder basisscholen wordt aangeboden en dat zo’n 10% van de scholen die nu schoolzwemmen aanbiedt van plan is het af te schaffen. Belangrijkste motief hiervoor is dat schoolzwemmen ten koste gaat van andere vakken. Recent heeft het Mulier Instituut hetzelfde gevraagd aan 253 gemeenten. Hoe staan zij tegenover schoolzwemmen?

Schoolzwemmen neemt af…?
En wat blijkt? Steeds minder gemeenten ondersteunen het schoolzwemmen, 3 van de 10 gemeenten ondersteunt schoolzwemmen en 4 jaar geleden was dit nog 43%. De belangrijkste reden voor gemeenten om schoolzwemmen te ondersteunen komt voort uit de lange traditie die schoolzwemmen in veel gemeenten kent. Redenen voor gemeenten om schoolzwemmen niet te ondersteunen zijn een gebrek aan financiën, dat kinderen al een diploma hebben of dat het ten koste gaat van lestijd. Het Mulier Instituut verwacht dat steeds minder gemeenten in de toekomst schoolzwemmen zullen aanbieden aangezien 4% van de gemeenten die nu schoolzwemmen aanbiedt, het overweegt af te schaffen en 13% van de gemeenten aangeeft minder te gaan investeren in schoolzwemmen.


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Bron: Mulier Instituut

Schoolzwemmen heeft de toekomst!
Hoewel de cijfers niet heel positief lijken, denken wij zelf dat schoolzwemmen nog wel degelijk de toekomst heeft. Want uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat 13% meer wil gaan investeren, zeker een lichtpuntje. Daarbij zagen wij tijdens onze inspiratiedag in november tevens interessante initiatieven voorbij komen. Swim2play en SWIM van HengeloSport lichtten hun methode toe waar kinderen middels een natte gymles niet zozeer leren zwemmen, maar spelenderwijs leren om veilig om te gaan met water. Daarnaast vertelde de Gemeente Amsterdam meer over hun aanpak schoolzwemmen waar de focus ligt op het leren zwemmen en het streven is om 95% van de kinderen na het primair onderwijs van school te laten gaan met een A-diploma. En in ZwembadBranche #55 stond een artikel over Schoolzwemmen in Haarlem.

Meer weten?
Doen gemeenten het schoolzwemmen de das om? In de praktijk blijkt dat door samen te werken met verschillende partijen -scholen, zwembaden en gemeenten- zwembaden meer kunnen bereiken en daardoor toch kinderen kunnen laten zwemmen onder schooltijd. Doet jouw zwembad ook aan schoolzwemmen of wil je meer weten over de initiatieven die hierboven zijn genoemd? laat het ons weten. Voor meer informatie over het onderzoek van het Mulier Instituut, kijk hier voor het factsheet ‘Schoolzwemmen. Perspectief gemeenten 2016′.


advertentie