23 april ZwembadBranche Dag Belgie

NBZ en Nationaal Platform Zwembaden | NRZ intensiveren samenwerking

De Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs (NBZ) en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ | NRZ) gaan de komende jaren intensief samenwerken om de kwaliteit van zwembadmedewerkers op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Evert-Jan Hulshof (directeur NPZ | NRZ) en Henny Beekwilder (directeur NBZ) ondertekenden hiervoor samenwerkingsovereenkomst tijdens de Praktijkdag Zwemonderwijs in Nieuwegein.

persnpznbz-001
Met de ondertekening sluit NBZ weer aan bij de landelijke opleidingsstructuur met bijbehorende afspraken over kwaliteitsborging. De Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker is dé landelijke kwaliteitsstandaard van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ voor deskundige zwembadmedewerkers. Bij de ontwikkeling van deze opleiding was NBZ in het verleden overigens ook nauw betrokken. Hulshof is zeer verheugd met de hernieuwde samenwerking: “NBZ is een opleidingsinstituut in de zwembranche waarbij een aanzienlijk deel van de huidige zwembadmedewerkers hun opleiding hebben gevolgd en waarover met waardering wordt gesproken. Voor de zwembranche is het van grote waarde dat ook dit opleidingsinstituut gaat opleiden en examineren voor de branche-certificaten en het branche-diploma van de Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Ook voor Beekwilder voelt de samenwerking als een logische stap: “We vinden het ontzettend belangrijk om transparant te zijn over de inhoud en kwaliteit van onze opleidingen en we dragen ook graag bij aan landelijke doorontwikkeling.” In 2017 zal het NPZ | NRZ namelijk het voortouw nemen om de beroepsopleiding op onderdelen te vernieuwen. Hulshof: “NPZ | NRZ wil zich samen met alle aangesloten opleidingen blijven inzetten voor kwaliteit, uniformiteit en transparantie bij het opleiden van zwemonderwijzers, lifeguards/toezichthouders en begeleiders van doelgroepactiviteiten in de Nederlandse zwembaden. De mensen op de werkvloer in het zwembad zijn de cruciale factor als het gaat om de veiligheid van zwembadbezoekers.”

Naast NBZ zijn er nog 15 andere particuliere opleidingsinstituten die opleiden en examineren volgens de landelijke kwaliteitsstandaard en er zijn bovendien 25 mbo-instellingen die op vergelijkbare wijze voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Hulshof: “Dit zijn allemaal opleiders die staan voor kwaliteit, transparantie en landelijke uniformiteit. Zij leveren allen een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke opdracht van NPZ | NRZ: het zwemveilig maken van de Nederlandse bevolking”.


advertentie

Dewi Online