Ook GroenLinks stelt Kamervragen omtrent het coronatoegangsbewijs in het zwembad

Ook Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks heeft Kamervragen ingediend omtrent het coronatoegangsbewijs in het zwembad aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vorige week diende Michiel van Nispen ook vragen in over het besluit om coronatoegangsbewijzen verplicht te stellen voor ouders die hun kind naar zwemles komen brengen. Het SP Kamerlid heeft nog geen reactie gekregen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar hoopt vandaag antwoorden te krijgen.

Zwemles essentieel

Lisa Westerveld laat vindt dat het nu echt tijd wordt dat de overheid inziet dat zwemles een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van kinderen. “Toch lijkt dit kabinet de effecten van de maatregelen op de zwemveiligheid keer op keer te vergeten. Hierdoor zagen we vorig jaar al enorme wachtlijsten en afgelopen zomer kinderen met te weinig zwemvaardigheden. Dat mag niet nog een keer gebeuren. Leren zwemmen kan letterlijk van levensbelang zijn in een waterrijk land als Nederland.” Binnen drie weken zouden er antwoorden moeten komen, maar het Tweede Kamerlid dringt aan op haast.

Kamervragen Lisa Westerveld (GroenLinks)

 1. Deelt het kabinet de opvatting van GroenLinks dat zwemles een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van een kind? En dat in een waterrijk land als Nederland, het essentieel is dat 45.000 kinderen 11 – 16 jaar en een onbekend aantal kinderen tot 11 jaar nog geen zwemdiploma heeft?
 2. Zo ja, kan het kabinet ons uitleggen waarom er voor zwemles een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, en dus een ander regime geldt dan voor onderwijs op school?
 3. Is het kabinet bekend met berichtgeving in de diverse media en vanuit de sector omdat wordt gevreesd dat kinderen van zwemles worden gehaald omdat ouders of begeleiders geen coronatoegangsbewijs hebben?
 4. Wat gaat het kabinet doen om te voorkomen dat wachtlijsten voor zwemlessen weer oplopen zoals tijdens de lockdown?
 5. Is het kabinet bereid om zwemles als essentieel te bestempelen, zodat zwemles voor alle kinderen beschikbaar blijft, ongeacht of ouders/vrijwilligers/zwemleraren zijn gevaccineerd?
 6. Is het kabinet bereid om met de verschillende partijen uit de sector om de tafel te gaan om te bezien hoe de zwemles wel veilig kan worden gegeven zonder coronatoegangsbewijs?
 7. Hoe wordt zicht gehouden op sportdeelname van volwassenen en kinderen? Deelt het kabinet onze zorgen dat dit weleens kan dalen als gevolg van de maatregelen?
 8. Is het kabinet het met ons eens dat juist voor mensen met een handicap sporten, en sociale activiteiten, van essentieel belang zijn en uitsluiting van het sociale leven voor hen vaak enorme negatieve gevolgen heeft? Welk beleid is er voor sporters en bezoekers met een handicap, die om welke reden dan ook geen corona toegangsbewijs hebben? Zijn er specifieke afspraken gemaakt G-teams? Wat gaat het kabinet doen om te zorgen dat juist mensen met een handicap als sporters en als bezoekers bij clubs kunnen komen?
 9. Hoe verwacht het kabinet dat de zwembaden en sportverenigingen het coronatoegangsbewijs goed kunnen handhaven? Zijn daar voldoende vrijwilligers voor? Krijgen ze hulp van gemeenten of de landelijke overheid? Hoe ziet dit eruit?
 10. Verwacht het kabinet dat het coronatoegangsbewijs genoeg gehandhaafd gaat worden bij verenigingen om van toegevoegde waarde te zijn in de bestrijding van het corona virus? Zo ja, kan hij dit uitgebreid toelichten? Zo nee, wat is dan de reden van invoering van het coronatoegangsbewijs bij verenigingen?
 11. Wat zijn de gevolgen voor sportverenigingen wanneer zij de controle onvoldoende voor elkaar krijgen? Krijgen ze dan een boete? Is het kabinet ermee bekend dat sportverenigingen vaak óók een boete moeten betalen als een team (noodgedwongen) uit de competitie moet stappen? Wie draait op voor deze kosten?

Lees ook: Coronatoegangsbewijs voor zwembaden: wat zijn de reacties?

Lees hier de Kamervragen van Michiel van Nispen (SP)