Save the date - ZwembadBranche Dag

Coronatoegangsbewijs voor zwembaden: wat zijn de reacties?

Vorige week heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd en afgelopen zaterdag ging de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs in. De nieuwe maatregelen zijn opgesteld in een nieuw protocol Verantwoord Zwemmen: zwembadaccommodaties moeten een geldige QR-code en ID vragen aan hun bezoekers vanaf 18 jaar, ook begeleiders van zwemleskinderen moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. Wij vroegen jullie naar jullie ervaringen bij de zwemles, hoe verliep dit eerste weekend en hoe reageerden de ouders?

Poll

Het merendeel van diegene die hebben gereageerd, geeft aan dat het zonder al te veel problemen is verlopen en dat ouders begripvol reageren. Tevens wordt aangegeven dat ouders zoeken naar oplossingen. Maar ook een aanzienlijk aantal laat weten dat men veel boze reacties heeft gekregen en ook opzeggingen van ouders. Een aantal accommodaties heeft uit voorzorg besloten tot het inhuren van een een beveiliger bij de entree. Sommige zwembaden hebben het dit weekend nog niet ingevoerd, een aantal geeft aan omdat hiervoor nog geen wettelijke dekking is waardoor de gemeente ook niet kan handhaven. André de Jeu laat weten dat er een volledige wettelijke dekking is voor de verplichting van het coronatoegangsbewijs zoals het nu geldt voor zwemaccommodaties. Michiel van Nispen betreurt het dat zijn Kamervragen over het besluit om coronatoegangsbewijzen verplicht te stellen voor ouders die hun kind naar zwemles komen brengen nog niet zijn beantwoord. “Ik hoop op een snelle reactie, de zwembranche heeft recht op duidelijkheid.”

Zeker niet ontevreden

Bij De Waterlelie in Aalsmeer is men zaterdag gestart met het verplichten van een coronatoegangsbewijs voor iedere bezoeker vanaf 18 jaar en Marjorie Meijer is blij dat het redelijk rustig is verlopen. “Wij hebben in de dagen voor zaterdag wel veel mails ontvangen met voornamelijk nare opmerkingen. Daarnaast is een kind voorlopig van zwemles gehaald, maar dit na een heel schappelijke mail en afwegingen om eventueel wel naar de les te kunnen. We hebben voor de zekerheid wel gekozen voor een beveiliger aan de deur voor de controle en het opvangen van vragen. Er zijn wat ouders teruggegaan nadat ze zagen dat zij een geldige QR-code moesten tonen en er zijn ouders die afspraken hebben gemaakt met andere ouders die geen geldige QR-code hadden om hun kind mee te nemen zodat de zwemles van deze kinderen toch door kon gaan. Maar eigenlijk was er bovenal veel begrip en gelatenheid, wij waren dan ook zeker niet ontevreden over hoe het is verlopen.”

Lees ook: Kamervragen over coronatoegangsbewijs bij zwemles

Buitenproportioneel en niet uit te voeren

Bij de Waterdam is het coronatoegangsbewijs bij de zwemlessen afgelopen weekend nog niet verplicht gesteld en als het aan Peter Klos ligt zou deze verplichting er ook niet moeten zijn. “Dat er maatregelen nodig zijn is duidelijk, maar deze schuren. Het aantal besmettingen in zwembaden is gering en dus bereik je zo weinig, behalve heel veel maatschappelijke onrust. Zoals een klant al zei, niet mogen sporten vanwege de volksgezondheid is niet uit te leggen. Zeker voor de zwemles is het niet te verteren dat kinderen uitgesloten worden vanwege de keuzes van hun ouders, alhoewel sommigen de keuze niet eens hebben. Vanwege de gedragscode mogen wij niet de verantwoordelijkheid op ons nemen de kinderen om te kleden en in de kleedkamers te komen en dit moeten wij ook niet willen. Ook is het onverantwoord dat ouders dit aan vreemden over moeten laten, dit mag alleen met expliciete toestemming. Waar het nu op neerkomt is dat kinderen toegang tot de zwemlessen wordt onthouden met alle gevolgen van dien voor de zwemveiligheid, los nog van de impact op de kinderen zelf. Waar is de menselijke maat gebleven?” Ook maakt Peter zich zorgen om zijn personeel. “Sport wordt wordt nu het toneel van de maatschappelijke discussie. Personeel moet de maatregelen van de overheid verantwoorden, terwijl klanten onderling ruzie maken en er agressie is zowel bij voorstanders als tegenstanders. Hiervoor zijn wij toch niet opgericht, opgeleid of toegerust? Vele zwembaden hebben beveiliging in moeten huren om de veiligheid te waarborgen, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Waren wij voorheen blij als al onze klanten veilig en tevreden bij ons op bezoek zijn geweest, waren wij nu opgelucht dat het ‘meeviel’ met de agressie. Hoe absurd is dat?”

Coronatoegangsbewijs ook verplicht voor zwembaden

André de Jeu (VSG) laat weten dat er een volledige wettelijke dekking is voor de verplichting van het coronatoegangsbewijs zoals het nu geldt voor zwemaccommodaties. “Bij wet is opgenomen dat de overheid in voorkomende gevallen kan verplichten tot het tonen van een geldige QR-code. Nu de overheid het coronatoegangsbewijs heeft uitgebreid naar de binnensport, is dit dus ook verplicht voor de zwemaccommodaties. Zwembaden die dit niet doen en lokale overheden die dit toestaan zijn in overtreding, laat daar geen misverstand over bestaan. Natuurlijk mag je het hier niet mee eens zijn, maar dan moet je naar de rechter stappen.” Daarnaast benadrukt André ook het belang van het opvolgen van de maatregelen om erger te voorkomen. “Uiteindelijk willen wij de binnensport open houden, maatregelen zijn dan noodzakelijk. Niemand wil straks weer een (lokale) lockdown waar alle zwemmers de dupe van worden.” Waar nu nog geen wettelijke dekking voor is, zo laat Andre tot slot weten, is het tonen van een coronatiegangsbewijs door medewerkers op de werkvloer. “Vanavond is er weer een overleg van de veiligheidsregio’s waar dit onderwerp van gesprek zal zijn, daarnaast zal weer worden benadrukt dat gemeenten moeten handhaven op de nieuwe geldende maatregelen. Het is voor nu niet anders.”

Lees hier het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 8.0 met daarin de nieuwe maatregelen die gelden voor zwembaden vanaf 6 november.
Pomaz