Nieuw online systeem voor het toetsen van de zwemwaterkwaliteit in Brabant

Brabantse badhouders werken vanaf mei met een nieuw online systeem voor het toetsen van de zwemwaterkwaliteit. Dit systeem heet ZIN en is een initiatief van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in opdracht van de provincie Noord-Brabant. ZIN is bedoeld om tijdig te kunnen signaleren wanneer sprake is van onvoldoende waterkwaliteit én daar naar te handelen. Het systeem maakt daarmee direct contact tussen de badhouder en overheid mogelijk.

Transparantie

Badhouders krijgen maandelijks per mail het verzoek om de zwemwaterkwaliteitgegevens van de afgelopen maand in te voeren per bassin. De badhouder ontvangt vervolgens meteen een bevestiging en kort daarna een toetsingsrapport waaruit blijkt welke parameters al dan niet zijn overschreden. Een van de eerste gebruikers was Sportbedrijf Tilburg. Sedat Yentur (Specialist Bouw en Inrichting Sportaccommodaties Sportbedrijf Tilburg) hecht veel waarde aan het registreren van de waterkwaliteit: “Zwemwaterkwaliteit moét de prioriteit zijn voor een zwemaccommodatie. Sportbedrijf Tilburg streeft dan ook naar zoveel mogelijk transparantie. Hoe sneller je weet dat er iets niet in orde is, des te sneller kun je ingrijpen. Snelle communicatie is de kracht van het nieuwe systeem.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Kleurtest, vandaag is blauw de kleur van het water…

Elkaar scherp houden

Informatie over zwemwaterkwaliteit en legionella was voorheen niet altijd beschikbaar op de werkvloer. Soms was er een analyseverslag bekend bij het management, maar niet bij de technische dienst. Yentur: “Zin meldt het meteen als iets niet in orde is. Hierdoor kun je er zelf tijdig naar te kijken en de toezichthouder feedback te vragen. Dit versterkt het onderlinge vertrouwen. Daarnaast vergroot werken met ZIN het bewustzijn van collega’s die hier minder ervaring mee hebben. Het systeem helpt mij ook in de rechtstreekse terugkoppeling naar de verantwoordelijk manager. Met de digitale rapporten kan ik nu snel onvoldoendes concreet benoemen en deze ter onderbouwing van een oplossing doorsturen naar mijn manager. Zo blijft ook de verantwoordelijk manager scherp.”

Kennis delen

“Het systeem kan de zwembadbranche in heel Nederland helpen. Voor de badhouders van kleine accommodaties biedt het systeem de service óm jaarlijks de kwaliteit onder controle te houden. De grote accommodaties die krijgen een mooi overzicht en kunnen dit inzetten voor de afstemming met de collega’s bij wie een zwembadachtergrond ontbreekt. Yentur wil graag kennis delen met andere accommodaties. “Ik zou graag mijn ‘scores’ vergelijken met een gemiddelde. Misschien kan via ZIN in de toekomst een anonieme lijst worden gepubliceerd die per accommodatie inzicht geeft in de hoeveelheid meldingen en acties die zijn ondernomen en welke punten om aandacht vragen. Op die manier kunnen we van elkaar leren.”

Voorbereid op de Omgevingswet

Met het nieuwe systeem ben je voorbereid op de Omgevingswet. Deze wet die per 2021 in werking treedt, bevat een specifieke zorgplicht voor de badhouder. De verantwoordelijkheid van een voldoende water- en luchtkwaliteit in zwembaden wordt dan nog nadrukkelijker bij de badhouder gelegd en het toezicht hierop nog nadrukkelijker bij de provincie. De nieuwe digitale werkwijze is een geschikt middel om badhouders en provincie gezamenlijk te laten groeien naar de nieuwe situatie in de Omgevingswet. De ODZOB voert de regels en de parameters/normen van de nieuwe Omgevingswet namelijk in het systeem ZIN. Zo is het systeem ook bruikbaar in de toekomst.


advertentie

VDH Watertechnology