Week tegen pesten: ‘wees een held, met elkaar’

Ik heb deze zomer vaak de ‘Reünie’ voorbij horen komen van Snelle en ken de tekst inmiddels uit mijn hoofd. Snelle, vroeger gepest met ‘lippie’, kan niet wachten op de reünie nu hij in tegenstelling tot vroeger de ‘man’ is. Pesten is nog altijd een belangrijk thema dat deze week met de Week tegen pesten ook weer extra onder de aandacht wordt gebracht. Pesten heeft een enorme impact op het leven van een slachtoffer, velen dragen het hun hele leven met zich mee. Ook in de zwemles kan pestgedrag voorkomen. Veel kinderen vinden het spannend en voelen zich kwetsbaar. Hoe ga je om met pesten en hoe voorkom je het?

Plagen en pesten

Natuurlijk dollen kinderen wel eens met elkaar en daar is ook helemaal niks mis mee. Soms plaagt de één, soms plaagt de ander. Het is onschuldig en gebeurt niet regelmatig. Het heeft ook een functie, zo leren we van jongsaf aan om met conflicten om te gaan. Maar met als belangrijkste voorwaarde dat er sprake is van gelijkwaardigheid. Anders is het wanneer er geen sprake is van gelijkwaardigheid. Wanneer het ene kind zwakker is dan het andere en zich bedreigd voelt, eenzaam en verdrietig. Dan is het geen plagen meer, maar pesten.

Buitenstaanders

Pesten kan zich voordoen in fysieke of verbale vorm. Vaak is er een groepje kinderen dat hieraan meedoet, de meelopers. En vaak is er ook een grote groep die het afkeurt. Maar zij laten dit veelal onvoldoende blijken. En dat is jammer, want zij spelen een cruciale rol. Uit onderzoek blijkt dat de andere kinderen in de groep ertoe bijdragen dat het pesten in stand wordt gehouden of zelfs toeneemt. Zonder een actieve bijdrage. Buitenstaanders die niet ingrijpen en niet aangeven dat ze dit niet leuk vinden, stemmen er impliciet mee in.

Lees ook: Praten tegen kinderen zodat zij gaan luisteren, zo moet dat dus!

De held

Als veel kinderen aangeven dat ze het pesten niet leuk vinden, is het voor de daders veel minder leuk om door te gaan. En zij zullen eerder geneigd zijn om te stoppen. Daarom is het belangrijk dat waneer een van de kinderen wordt gepest, je niet alleen te richten tot het dader en het slachtoffer maar tot de hele groep. Om te stimuleren dat kinderen meer opstaan tegen pesters staat de Week tegen het pesten in het teken van ‘Wees een held, met elkaar’. Daarmee wil men benadrukken dat iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep een held is.

Wat kun je doen tegen pesten?

  • Zet aan het begin van een nieuwe groep zwemleskinderen in op de normen en waarden en op samenwerking in de groep.
  • Maak duidelijk afspraken over hoe jullie met elkaar omgaan en houd elkaar hier ook aan.
  • Focus je niet alleen op de dader en slachtoffer, maar ook op de andere kinderen.
  • Benoem en prijs de acties van kinderen die het opnemen voor kinderen die gepest worden.
  • Kijk op de site van week tegen pesten voor meer tips.E.B.T.C.