Nationaal Preventie akkoord biedt kansen zwembranche

“Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik veroorzaken grote gezondheidsproblemen voor heel veel mensen” Reden dat zo’n zeventig maatschappelijke organisaties het Preventie Akkoord afgelopen vrijdag hebben ondertekend. Doel van het akkoord is dat we gezondere keuzes gaan maken, waardoor we minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan onze kinderen. Klinkt logisch natuurlijk. Ook voor de zwembranche hebben de maatregelen gevolgen, maar zeker ook kansen. Vooral natuurlijk als het gaat om het stimuleren van bewegen.

Kritiek

In het regeerakkoord staat de afspraak dat de gezondheid van de Nederlander bevorderd moet worden door middel van een Nationaal Preventieakkoord. Het door het kabinet, het bedrijfsleven, de zorgsector en maatschappelijke organisaties opgestelde akkoord is er dan ook gericht op de aanpak van roken, overgewicht en problematisch drinken. Niks op tegen natuurlijk, uiteindelijk willen we allemaal een gezond leven. En wil de overheid daar graag bij helpen, toegegeven het is ook goed voor de staatskas. Allemaal blije gezichten? Niet iedereen is tevreden, er is ook kritiek. Het zou te betuttelend zijn. Meer burgertje pesten en zo lang mogelijk geld uit de zakken van ‘ongezonde’ mensen kloppen. Anderen menen juist dat het niet ver genoeg gaat en wijzen op onze buren overzee, Verenigd Koninkrijk, waar recent veel hardere afspraken zijn gemaakt.

Vrijblijvend

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vindt het te vrijblijvend en weinig ambitieus. Uit de doorrekening van het RIVM blijkt dat alleen de ambities gericht op de afname van het aantal volwassen rokers (minder dan 5% in 2040) haalbaar lijken. Voor de jongeren en zwangere vrouwen wordt de ambitie niet gehaald. Men denkt ook niet dat de verwachte stijging ten aanzien van overgewicht in 2040 zal worden omgebogen naar een daling tot minder dan 40%, hiervoor zijn extra maatregelen nodig. Wel zal het tot een beperkte afremming van de stijging in overgewichtleiden. Tot slot verwacht men dat het akkoord tot een kleine afname van problematisch alcoholgebruik kan leiden, maar dit komt niet in de buurt van de ambitie om een verlaging van 9 naar 5 procent te realiseren.

Lees ook: Zorgverzekeraars en preventie, zwemmen van groot belang voor een gezonde leefstijl

Maatregelen

Overgewicht
Overgewicht is volgens het akkoord een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen die er zijn. In 2017 had bijna de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht of obesitas. Maar het is een lastig om hier iets tegen te doen, omdat er veel factoren zijn die een rol spelen. Ook sociaaleconomische: in bepaalde wijken is één op de drie kinderen te dik, terwijl dat in andere wijken één op twintig is.

 • In 2020 heeft de helft van de sportkantines een gezond aanbod, de inzet op een gezonder voedingsaanbod wordt ook verbreed naar het voedingsaanbod in zwembaden.
 • Sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zullen beweegaanbieders ondersteunen met kennis en stimulering om de verbinding te leggen met lokale partijen (gezondheidszorg, welzijn, gemeente, onderwijs) om het het aanbod passender te maken voor mensen die inactief zijn.
 • Sportaanbieders bieden laagdrempelig sportaanbod aan om inactieve mensen en kinderen met (vergroot risico op) overgewicht in beweging te krijgen en te houden. Sportaanbieders worden daarin ondersteund door sportbonden, de acht Nederlandse Sporthogescholen (HBO) en hun lectoraten, buurtsportcoaches en andere lokale partners.
 • Buurtsportcoaches, zorgaanbieders en sport- en beweegaanbieders werken samen aan een passend aanbod dat ten goede komt aan de motorische ontwikkeling bij kinderen.
 • Extra ondersteuningsaanbod vanaf 2019 voor kinderen met motorische problemen op basis van bewegingsarmoede of motorische stoornissen.
 • De VNG stimuleert gemeenten tot het maken van lokale of regionale afspraken waar de aanpak op overgewicht, zoals geformuleerd in dit deelakkoord, onderdeel van uit maakt op een wijze die aansluit bij de lokale behoefte.v
 • Voor de begeleiding en behandeling van kinderen, gezinnen en volwassenen zal na het signaleren van overgewicht actiever doorverwezen worden naar, en samengewerkt worden met eerstelijnszorg en sociale voorzieningen, zoals de wijkteams, zorgprofessionals, buurtsportcoaches en sportaanbieders, en naar collectieve activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd.
 • Roken
  De algemene doelstelling is dat er in 2040 een rookvrije generatie is. Dat betekent dat op dat moment geen kind meer rookt of ooit nog zal gaan roken. Van de volwassenen rookt in 2040 nog maar 5 procent.

  • Vanaf 2022 zijn sigarettenautomaten verboden
  • Vanaf 2020 rookvrije schoolterreinen, kinderboerderijen, speeltuinen, sportverenigingen, ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden en kinderopvanglocaties
  • Wettelijk rookverbod wordt uitgebreid met e-sigaretten met en zonder nicotine
  • Rookruimten in de horeca worden uiterlijk in 2022 gesloten
  • De horeca wordt gestimuleerd om terrassen rookvrij te maken

  Problematisch Alcoholgebruik
  Besloten is dat al het drankgebruik door jongeren onder de 18 jaar en door zwangere vrouwen als problematisch wordt gezien.

  • Geen happy hours en meters bier meer in sportkantines, streven voor 2040
  • Bij jeugdwedstrijden wordt geen alcohol geschonken in de kantine
  • Geen alcoholreclame langs sportvelden en minder bij grote sportevenementen
  • Cursussen voor iedereen die alcohol schenkt om te stoppen bij dronkenschap  Variopool