Minister maakt werk van wachtlijsten zwemles en voert Sportwet in: is dit goed nieuws voor de zwembranche?

Zwemvaardigheid is in een waterrijk land als Nederland van groot belang, zo benadrukt minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) in haar brief over de aanpak van de wachtlijsten voor zwemles. Maar helaas zijn de wachtlijsten tijdens corona toegenomen. De branche heeft veel initiatieven ondernomen om het terug te dringen, het is alleen nog niet geheel verholpen. Reden dat de minister een pilot is gestart. Daarnaast maakte zij bekend werk te gaan maken van de Sportwet. Is dit goed nieuws voor de zwembranche? Wij vroegen het Michiel van Nispen en Mohammed Mohandis, Tweede Kamerleden die zich hard maken voor de zwembranche.

School en Omgeving

De gemiddelde afstand van huis tot het dichtstbijzijnde overdekte (semi-)openbare zwembad is momenteel 3,1 kilometer en daarmee is er volgens de minister een goede spreiding van zwemwater. Toch kan lang niet ieder kind direct terecht bij een zwemlesaanbieder. Hoewel de wachttijden na corona teruggedrongen zijn, stagneert het volgens Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en de voornaamste reden hiervoor is volgens hen het personeelstekort. De minister wil dit niet op zijn beloop laten en kijkt naar het geven van zwemles op tijden waarop het zwembad niet of nauwelijks in gebruik is. Onderzocht wordt of de subsidieregeling School en Omgeving hiervoor kan worden aangewend en samen met de VSG voert de minister een pilot uit. Met de resultaten hoopt men meer scholen en zwembaden te motiveren de samenwerking te zoeken en de luwe uren beter te benutten. Wat betreft de zwemles voor mensen met een beperking laat de minister weten dit najaar een gedetailleerd beeld te willen hebben van de inzet van het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor de financiering die door de intensieve begeleiding duurder uitvallen voor ouders. Voor de personeelstekorten verwijst zij naar de Human Capital Agenda Sport en het project Next Generation Lifeguards, een samenwerking tussen de NRZ en Reddingsbrigade Nederland. Tegelijkertijd benadrukt zij dat het personeelstekort een breder maatschappelijk probleem is en dat zij geen bemoeienis heeft met beloning en arbeidsvoorwaarden van zweminstructeurs. Wel blijft de minister periodiek met betrokken partijen (zoals NRZ, VSG, WiZZ, FNV) in gesprek en over de uitkomsten van hiervan informeert zij de Kamer in het voorjaar van 2024. Daarnaast heeft de minister aangekondigd de Sportwet in te gaan voeren. De Kamer ziet graag dat de minister sporten en bewegen gaat faciliteren, maar over de contouren van de wet in de maak laat het ministerie echter nog niet al te veel los. De minister zal eerst beginnen met het vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende overheden om daadwerkelijk tot een sportwet te komen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Alarmerende trend obesitas: meer bewegen op school

Sportwet

Volgens Michiel van Nispen (Tweede Kamerlid SP) is het goed dat de sportwet er komt, maar hij heeft wel zijn bedenkingen. “Wij hebben vanuit de Kamer al langere tijd stevig aangedrongen op deze wet, eindelijk heeft de minister hier nu gehoor aan heeft gegeven. Maar ik ben wel bezorgd over de inhoud en de volgorde waarin het wordt aangepakt. Als er straks een sportwet is, ben ik er niet gerust op dat het een stevige wet is waarin sport en bewegen een publieke voorziening is, een recht voor iedereen en waarin de rollen en verantwoordelijkheden helder worden. Dat wordt dus nog een stevige discussie.” Mohammed Mohandis (Tweede Kamerlid PvdA) heeft ook zo zijn bedenkingen. “Te lang heeft de minister de Sportwet voor zich uitgeschoven, terwijl zij eigenlijk geen keus heeft aangezien de meerderheid in de Kamer duidelijk voor heeft gestemd. Nu is het dan eindelijk zover, het is alleen veel te vrijblijvend. Het ontbreekt de minister nog steeds aan visie, maar het wordt nu echt tijd dat zij haar verantwoordelijkheid neemt en sporten en bewegen gaat faciliteren. Als je je namelijk hard wil maken voor zwemveiligheid, moet je garanderen dat er voldoende zwemwater is en dus voorkomen dat zwembaden, publiek of commercieel, omvallen. Zo simpel is het. Het lijkt er echter op dat de minister nog steeds te veel afschuift op de gemeenten, terwijl zij nu zelf de regie moet nemen. Zo blijkt ook maar weer bij het wegwerken van de wachtlijsten voor zwemles, ik zien weinig concrete acties. Wat mij betreft is het dus zeker nog geen gelopen race.”

Woensdagavond 21 juni vindt er een debat plaats met de minister Helder.

Lees hier de brief van minister Helder ‘Aanpak wachtlijsten zwemles en landelijk dekkend aanbod’

Lees hier ‘Minister Helder werkt aan Sportwet’