Alarmerende trend obesitas: meer bewegen op school

Het was zaterdag Wereld Obesitas dag, bedoeld om de aandacht te leggen op de alarmerende trend van obesitas en de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. En dat is hard nodig, net als de overige 364 dagen, want uit de Obesitas Atlas van de World Obesity Federation blijkt dat in 2035 meer dan de helft van de wereldbevolking te zwaar zal zijn als er nu niets gebeurt. Met name de jeugd, het aantal kinderen met overgewicht zal verdubbelen. Mogelijke oorzaken van overgewicht zijn genetische aanleg, medicijngebruik en psychische klachten. Maar zeker ook een ongezonde leefstijl, voor het leggen van een goede basis pleit Erik Scherder er dan ook al heel lang voor om meer te bewegen op school. En ook om te zwemmen.

Bewegingsarmoede

Als hoogleraar Klinische Neuropsychologie is Erik Scherder aan de Vrije Universiteit in Amsterdam verbonden, daarnaast is hij ook hoogleraar beweegwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2018 is hij benoemd tot lid van de NLSportraad, die sinds 1 januari dit jaar de tijdelijke rol van adviseur van de regering en het parlement heeft ingeruild voor een permanente rol. Daarmee worden de strategische en operationele adviezen van de raad over sporten en bewegen van invloed op het beleid. Maar wat moet er gebeuren om Nederland (meer) in beweging te krijgen? Erik is een groot voorstander van bewegen en werkt met hart en ziel als verbinder tussen de wetenschap en de samenleving om Nederland (meer) in beweging te krijgen. Menigmaal brengt hij in de media of als spreker op inspirerende wijze het belang van een vitaal brein en lichaam onder de aandacht. De bewegingsarmoede neemt toe en we moeten het tij keren. “De corona epidemie is ingrijpend, maar wij leven al langer in een epidemie van fysieke inactiviteit met alle gevolgen van dien. Hiervan lijkt men zich alleen nog onvoldoende doordrongen. Ik voel mij dan ook verantwoordelijk om mensen hierop te wijzen, ik wil later niet op mijn geweten hebben dat ik het ergens heb laten liggen.”


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Sportwet

Eind 2020 pleitte de raad in hun rapport ‘De opstelling op het speelveld’ voor een grotere rol van de overheid, een interdepartementale samenwerking en het vastleggen van verantwoordelijkheden en taken van de overheden en de sportbranche in een sportwet. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is er geen brede sportwet omdat minister Helder vindt dat dit nu niet direct bijdraagt aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de sport. Zij ziet meer in het gericht inzetten van instrumenten en het vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden in een stelsel- of systeemwet.” Maar voor Erik gaat dit niet ver genoeg, hij gelooft meer in een top down benadering.  “Als we nu echt iets willen veranderen, moet de overheid zich veel minder vrijblijvend opstellen en kiezen voor een gerichte aanpak.” Volgens Erik moet de focus vooral liggen op de kwetsbare mensen in onze samenleving voor wie het moeilijker is om in beweging te komen. “Deze mensen hebben allerlei problemen waardoor er onvoldoende besef, geld of vermogen is om hun leefstijl te veranderen en gezonder te leven. Het is zeker geen onwil, je kunt het hen dan ook niet aanrekenen. Maar je kunt wel helpen.”

Lees ook: Inzetten op preventie tegen stijgende zorgkosten: zwemmen brengt én houdt Nederland in beweging

Ontplooiing

De eerste en belangrijkste stap die je moet zetten, is het integreren van bewegen in het onderwijs. “Hiermee bereik je de gehele jeugd en geef je bagage mee voor de rest van hun leven. Maar dan heb ik het niet over wat extra minuten gymles, je moet bewegen een veel groter onderdeel laten uitmaken van het schoolcurriculum. Meer diversiteit, professionele vakleerkrachten en het ook toepassen tijdens de reguliere lessen.” Erik heeft al veel tegenargumenten gehoord, het zou te veel geld kosten en tijd die beter besteed kan worden aan taal en rekenen. Maar hij is hier niet gevoelig voor en kan alles weerleggen. “Menig onderzoek wijst uit dat bewegen belangrijk is voor de ontplooiing van kinderen en het is bevorderlijk voor hun leervermogen. Door te bewegen gebeurt er zoveel in de hersenen, dit is van grote waarde voor de ontwikkeling van het brein. Dit alles is al meerdere keren wetenschappelijk bewezen en onderzocht. Hier is geen speld tussen te krijgen.”

Lees het interview met Erik Scherder verder in ZwembadBranche #87


advertentie

E.B.T.C.