15 oktober ZwembadBranche Dag

Maar daarvoor is nog veel werk te doen

Het Mulier Instituut heeft een publieksonderzoek onder zwembaden in Nederland gedaan. Op initiatief van Local Market Research, de Universiteit, vereniging Sport en Gemeenten en het Vlaamse Netwerk Lokaal Sportbeleid is een onderzoeksplan opgesteld voor een grootschalig publieksonderzoek zwembaden in Vlaanderen en Nederland. Op lokaal niveau vinden geregeld (tevredenheids)onderzoeken plaats onder de zwembadgasten. Ik ben hier zelf geen voorstander van. De uitslagen zijn vaak voorspelbaar en er is een groot risico op verkeerd verwachtingsmanagement, het gaat vooral om gasten die het zwembad al bezoeken.

Het is veel interessanter om de markt op te gaan en bezoekers daar te vragen wat hen beweegt al dan niet naar het lokale zwembad te gaan. Samen met MBO- en HBO-sportbeleidsopleidingen heb ik dit diverse keren kunnen doen. En juist dat levert een schat aan informatie op over de redenen waarom potentiële bezoekers met een boog om het lokale zwembad heen gaan: waarom zij überhaupt niet zwemmen of dat vooral doen bij het zwembad van de buren. 


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Het Mullier Instituut geeft naast algemene informatie over zwembadbezoek en zwemgedrag, informatie over toegankelijkheid van zwembaden en sociale veiligheid. De focus hierbij lag op de zwemmende bezoeker, maar ook niet gebruikers en niet zwemmers zijn in het onderzoek meegenomen. Bij onderzoeken ben ik zelf vooral geïnteresseerd in waarom (potentiële) gasten niet of niet meer naar het zwembad komen. Dat is mijn gekleurde bril waarmee ik dit soort onderzoeken lees. Vallen hieruit lessen te trekken met betrekking tot programmering, inrichting, aanbod of gastgerichtheid? Wat opvalt aan het rapport van het Mulier Instituut is dat het merendeel van de gasten niet meer naar het zwembad komt, omdat ze er geen tijd meer voor hebben of liever een andere sport doen. Maar of er geen goed zwembad in de buurt is of dat men niet graag zwemt in openbare zwembaden vind ik nu juist het meest interessant om te weten. De ‘thuisblijvers’ kunnen namelijk het verschil maken of een zwembad succesvol is of niet. Heel expliciet is het rapport hier niet over, hoewel een voorzichtige vertaling kan worden gemaakt vanuit de groep die wel (nog) gebruik maakt van de zwemvoorzieningen. Als het gaat om de programmering vindt ruim een kwart van de bezoekers de openstelling van het bad voor individueel gebruik niet gunstig. Als het om de ‘hardware’ gaat, is het merendeel van de respondenten tevreden over de faciliteiten. Hygiëne springt er, wat mij betreft niet onverwacht, in negatieve zin uit. Verder ziet volgens dit rapport het merendeel van de 25- tot 40-jarigen een andere sport als hoofdactiviteit. Daarvan heeft de helft thuiswonende kinderen, waarvan verondersteld kan worden dat zij vooral naar het zwembad komen om met kinderen recreatief te zwemmen. Maar bovenal wordt geconcludeerd dat zwembaden met name worden bezocht om baantjes te zwemmen en voor het recreatief zwemmen. Overigens mag daarbij niet onvermeld blijven dat de tevredenheid over de gastvrouwen en -heren hoog is. 

Lees ook: Meten is nog geen weten

Zo’n onderzoek geeft zeker stof tot nadenken. Vallen activiteiten met elkaar te combineren, met als resultaat dat een gast op willekeurige momenten het bad kan bezoeken om bijvoorbeeld baantjes te zwemmen? Valt bij nieuwbouw de infrastructuur daartoe te verbeteren, ook met betrekking tot bijvoorbeeld slim schoonmaken en schoonhouden? Op welke wijze kan de groep jongvolwassenen met thuiswonende kinderen vaker worden uitgedaagd om naar het zwembad te komen? De groep die het nu druk heeft met andere (sport)activiteiten bereikt over dertig jaar de zestig plus leeftijd, de ouderen die nu het meest verbonden lijken aan zwembaden. Jongvolwassenen nu laten aanhaken betekent waarschijnlijk dat ook op latere leeftijd een verbondenheid met zwemmen zal zijn. Maar daarvoor is nog veel werk te doen, vooral op het gebied van planning en inrichting. 

Deze column van Eduard Leurs verscheen eerder al in ZwembadBranche #88

Wil je reageren op deze column mail naar eduard@debelevingsspecialist.nl
Wil jij de komende editie van ZwembadBranche ook (thuis) ontvangen? Meld je dan aan voor een gratis abonnement via deze link.


advertentie